,

شارژر آداپتور اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4

تومان0

ناموجود

شناسه محصول: شارژر آداپتور اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4 دسته: , برچسب: ,

آداپتور لپ تاپ نو و آکبند سازگار با شارژر اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4 از سلول های اورجینال و با کیفیت ساخته شده است که ضمن شارژ کوتاه مدت، از زمان نگهداری شارژ بالائی برخوردار است. کیفیت این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده، با آزمایشات مختلف تضمین شده است.

گارانتی 4 ماهه “مکا” پشتوانه مناسبی برای خرید مطمئن و قیمت ارزان این آداپتور لپ تاپ ایجاد کرده است. قبل از خرید حتما شکل ظاهری و مشخصات را با شارژر لپ تاپ خود مطابقت دهید. ضمنا توجه داشته باشید یک مدل شارژر می تواند با لپ تاپ های مختلفی سازگار باشد و مطابق استاندارد ساخت کارخانه های تولید کننده دارای شماره قطعه ( پارت نامبر یا PN ) های متعددی باشد. بنابراین اگر مدل لپ تاپ شما در لیست لپ تاپ های زیر باشد یا شماره قطعه روی شارژر لپ تاپ شما در لیست شماره قطعه های زیر آمده باشد می توانید این شارژر آماده فروش را خریداری نمائید.

شارژر اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4 سازگار با لپ تاپ های زیر است:

Vaio VGN-E SeriesVaio VGN-SR SeriesVaio VGN-C Series
VGN-E50B/SVGN-SR51MF/SVGN-C1/P
VGN-E91B/BVGN-SR29VN/SVGN-C2S
VGN-E51B/DVGN-SR19VRNVGN-C1S/W
VGN-E51B/SVGN-SR51MF/WVGN-C2M/W
VGN-E70B/BVGN-SR21M/S VGN-C2Z/B
VGN-EVGN-SR19XN VGN-C1/W
VGN-E70B/SVGN-SR59VG/H VGN-C2S/G
VGN-E50B/BVGN-SR41M/P VGN-C1Z/B
VGN-E71B/SVGN-SR59XG/H VGN-C2SR/G
VGN-E50B/DVGN-SR31M/SVGN-C140G/B
VGN-E81B/BVGN-SR41M/SVGN-C2S/H
Vaio PCG-7VGN-SR39XN/S VGN-C220E/H
PCG-7D1MVGN-SR11MVGN-C2SR/L
Vaio VGN-NS SeriesVGN-SR41M/WVGN-C150P/B
VGN-NS20J/SVGN-SR39VN/SVGN-C2S/L
 VGN-NS30E/PVGN-SR11MRVGN-C240E/B
 VGN-NS10J/SVGN-SR51MF/P VGN-C2SR/P
 VGN-NS20E/SVGN-SR29XN/S VGN-C190P/H
 VGN-NS30E/SVGN-SR19VN VGN-C2S/P
VGN-NS10E/SVaio VGN-AX SeriesVGN-C1
VGN-NS20E/PVGN-AX570VGN-C250N/B
VGN-NS30E/WVGN-AX570GVGN-C2ZR/B
VGN-NS30Z/SVGN-AX580VGN-C1S/G
VGN-NS20Z/SVGN-AX580GVGN-C1S/H
VGN-NS20S/SVGN-AXVGN-C2S/W
 VGN-NS11J/SVaio VGN-FZ SeriesVGN-C1/G
VGN-NS20M/SVGN-FZ11SRVGN-C291NW/H
 VGN-NS10L/SVGN-FZ140EVGN-C1S/P
VGN-FZ31SRVGN-FZ31MRVGN-C1ZR/B
 VGN-FZ180VGN-FZ160E/BVGN-C2Z
 VGN-FZ31EVGN-FZ21ZVaio PCG-NV Series
VGN-FZ150E VGN-FZ29VNPCG-NV109
 VGN-FZ31S VGN-FZ150PCG-NVR23
VGN-FZ19VNVGN-FZ190NPCG-NV100
VGN-FZ18EVGN-FZ11ZPCG-NV205
VGN-FZ18LVGN-FZ11ZRPCG-NV109M
VGN-FZ140NVGN-FZ140E/BPCG-NV105
VGN-FZ31ZRVaio VGN-FJ SeriesPCG-NV205A
VGN-FZ180EVGN-FJ180P/WPCG-NV170
VGN-FZ130 VGN-FJ1SR/BPCG-NV105/109
VGN-FZ31ER VGN-FJ290P1/RPCG-NV209
VGN-FZ150E/B VGN-FJ170PCG-NV170P
VGN-FZ31Z VGN-FJ270PPCG-NV106
 VGN-FZ18M VGN-FJ1SPCG-NV290
 VGN-FZ21J VGN-FJ3M/WPCG-NV190
 VGN-FZ140NVGN-FJ290P1/VPCG-NV107
Sony Vaio PCG-FR SeriesVGN-FJ170/BPCG-NV309
PCG-FR100 VGN-FJ270P/BPCG-NV190P
PCG-FR55E/B VGN-FJ1S/LPCG-NV108
PCG-FR215H VGN-FJ3S/WPCG-NV55E/B
PCG-FR102 VGN-FJ290P1/WPCG-NV
PCG-FR77/B VGN-FJ180PVaio VGN-Z Series
PCG-FR215M  VGN-FJ290Limited Edition 007 VGN-Z31WN/B
PCG-FR105 VGN-FJ1S/WVGN-Z21VN/X
PCG-FR77E/B VGN-FJ3SR/BVGN-Z31VN/X
PCG-FR295MP VGN-FJ57SPVGN-Z31MN/B
PCG-FR130 VGN-FJ180P/G VGN-Z21WN/B
PCG-FR780 VGN-FJ290P1/B VGN-Z21ZN/X
PCG-FR33/B VGN-FJ1Z/WVGN-Z11WN/B
PCG-FR130U VGN-FJ58SP VGN-Z51WG/B
PCG-FR55/BVGN-FJ180P/L VGN-Z11VN/B
PCG-FR150 VGN-FJ290P1/GVGN-Z51XG/B
PCG-FR55E VGN-FJ270 VGN-Z11MN/B
PCG-FR215E VGN-FJ180P/RVGN-Z21MN/B
PCG-FR100 VGN-FJVaio VGN-NR Series
Vaio VGN-CS SeriesVaio VGN-S SeriesVGN-NR38M/S
VGN-CS31S/WVGN-S460PVGN-NR31E/S
VGN-CS11Z/T VGN-S550P/B VGN-NR21ZS
VGN-CS21Z/QVGN-S4Z/SVGN-NR21S/T
 VGN-CS31Z/QVGN-S4 VGN-NR31ZR/T
VGN-CS11Z/RVGN-S4HRP/B VGN-NR11SR/S
VGN-CS21S/WVGN-S380BVGN-NR31J/S
 VGN-CS11S/W VGN-S580HA/RO VGN-NR11M/S
 VGN-CS31S/PGN-S460P/B VGN-NR21S/W
VGN-CS21S/VVGN-S55SP/S VGN-NR32L/S
VGN-CS11S/QVGN-S5HRP/BVGN-NR21E/S
VGN-CS31S/RVGN-S430 VGN-NR31S/S
 VGN-CS21S/TVGN-S4M/SVGN-NR11S/S
 VGN-CS11S/PVGN-S380B/P VGN-NR21SR/S
VGN-CS31S/T VGN-S5HP/B VGN-NR32M/S
VGN-CS21S/R VGN-S470 VGN-NR21J/S
 VGN-CS31S/V VGN-S560 VGN-NR31SR/S
 VGN-CS21S/P VGN-S5VP/BVGN-NR11Z/S
Vaio VGN-BZ SeriesGN-S430P VGN-NR21Z/S
VGN-BZ12XN VGN-S380P VGN-NR32S/S
 VGN-BZ11MNVGN-S5M/SVGN-NR32MS
 VGN-BZ12VN VGN-S470/BVGN-NR21M/S
 VGN-BZ21XN VGN-S560P/B VGN-NR11Z/T
VGN-BZ11XN VGN-S5XRP/B VGN-NR31Z/S
VGN-BZ12XNVGN-S4VP/B VGN-NR21Z/T
 VGN-BZ11MNVGN-S430P/S VGN-NR32Z/S
 VGN-BZ12VNVGN-S4XP/BVaio VGN-FW Series
Vaio VGN-A SeriesVGN-S3HPVGN-FW11S
VGN-A417VGN-S5VP/D VGN-FW41E/H
 VGN-A115S VGN-S470P/BVGN-FW51ZF/H
 VGN-A517SVaio PCG-GRX Series VGN-FW11ER
 VGN-A417MPCG-GRX501 VGN-FW21Z
 VGN-A115Z PCG-GRX600 VGN-FW11SR
 VGN-A617 PCG-GRX530KVGN-FW11J
 VGN-A417S PCG-GRX670K VGN-FW51MF/H
 VGN-A317PCG-GRX415MK VGN-FW31ZJ
VGN-A617B PCG-GRX580PVGN-FW21M
VGN-A497XPPCG-GRX516SP VGN-FW11ZRU
 VGN-A317M PCG-GRX616SP VGN-FW11L
 VGN-A617M PCG-GRX315MPVGN-FW51JF/H
 VGN-A517PCG-GRX560P VGN-FW31M
VGN-A317S PCG-GRX727 VGN-FW21L
VGN-A617SPCG-GRX51/BP VGN-FW11ZU
VGN-A115BPCG-GRX606VGN-FW11LR
 VGN-A517B PCG-GRX530PVGN-FW48E/H
 VGN-A397XP PCG-GRX670P VGN-FW21E
 VGN-A115MPCG-GRX415MP VGN-FW11M
VGN-A517MPCG-GRX590VGN-FW41ZJ/H
Vaio VGN-FE Series PCG-GRX52/GBVGN-FW11MR
VGN-FE590PB PCG-GRX626VGN-FW41M/H
VGN-FE11SPCG-GRX316GVGN-FW11E
 VGN-FE39VPPCG-GRX570Vaio VGN-SZ Series
VGN-FE550G PCG-GRX81G/PVGN-SZ71XN/C
 VGN-FE28BPCG-GRX510VGN-SZ160
 VGN-FE48EPCG-GRX615G VGN-SZ450N/C
VGN-FE660G PCG-GRX550 VGN-SZ3HTP/B
 VGN-FE11SR PCG-GRX690 VGN-SZ71VN/X
 VGN-FE41EVaio PCG-8… SeriesVGN-SZ270P/C
 VGN-FE570PCG-8A8MVGN-SZ61WN/C
 VGN-FE28HVaio VGN-CR SeriesVGN-SZ5MTN/B
VGN-FEVGN-CR19VN/B VGN-SZ6RVN/X
VGN-FE48MVGN-CR31E/W VGN-SZ
 VGN-FE770GVGN-CR42S/P VGN-SZ390
VGN-FE21BVGN-CR11Z/R VGN-SZ2HP/B
VGN-FE41MVGN-CR21Z/N VGN-SZ240
VGN-FE570GVGN-CR21SR/L VGN-SZ4XWN/C
VGN-FE31BVGN-CR31Z/RVGN-SZ4VN/X
VGN-FE11HVGN-CR41S/P VGN-SZ60WN/C
VGN-FE49VNVGN-CR19XN/B VGN-SZ320P/B
VGN-FE790VGN-CR31SR/LVGN-SZ72MN/B
VGN-FE21HRVGN-CR21E/L VGN-SZ160P
 VGN-FE41MRVGN-CR42S/W VGN-SZ460N/C
VGN-FE590VGN-CR120E VGN-SZ3VP/X
VGN-FE31HRVGN-CR21Z/R VGN-SZ60WN/C
VGN-FE31Z VGN-CR21SR/P VGN-SZ320P/B
VGN-FE880E/H VGN-CR41S/WVGN-SZ72MN/B
VGN-FE21MVGN-CR11S VGN-SZ160P
 VGN-FE41SVGN-CR21S VGN-SZ460N/C
 VGN-FE590G VGN-CR31SR/PVaio VGN-BX Series
Vaio VGN-NW Series VGN-CR21E/PVGN-BX296XP
VGN-NW20EF/WVGN-CR42Z/NVGN-BX195EP
VGN-NW11S/SVGN-CR140E/B VGN-BX51VN
VGN-NW20SF/PVGN-CR29XN/BVGN-BX740PW
VGN-NW11S/TVGN-CR21SR/WVGN-BX297XP
 VGN-NW20SF/SVGN-CR41Z/NVGN-BX546B
 VGN-NW11Z/SVGN-CR11S/L VGN-BX396BP
VGN-NW20ZF/SVaio VGN-N Series VGN-BX195VP
VGN-NW11Z/TVGN-N130P/B VGN-BX51XP
VGN-NW21ZF/S VGN-N320VGN-BX195SP
 VGN-NW20EF/PVGN-N38Z/W VGN-BX760NS
 VGN-NW21ZF/TVGN-N350NVGN-BX394VP
 VGN-NW20EF/SVGN-N31ZR/WVGN-BX670P
Vaio PCG-R Series VGN-N19VP/B VGN-BX397XP
PCG-R600HMPVGN-N120G/WVGN-BX195XP
PCG-R505ECPVGN-N250NVGN-BX541
 PCG-R505GLK VGN-N19EP/BVGN-BX196SP
 PCG-R600HEPVGN-N160GVGN-BX760P
PCG-R505DSKVGN-N330NVGN-BX61XN
PCG-R505Ex VGN-N230E/BVGN-BX396VP
PCG-R505TF VGN-N150VGN-BX675P
 PCG-R505DFPVGN-N320EVGN-BX196VP
 PCG-R600HMPDVGN-N350N/BVGN-BX541B
 PCG-R505ELVGN-N38L/WVGN-BX294VP
PCG-R505GLPVGN-N220VGN-BX760PS
 PCG-R505VGN-N130VGN-BX61VN
 PCG-R600HEPDVGN-N250N/BVGN-BX396XP
 PCG-R505DSPVGN-N31MVaio VGN-FS Series
PCG-R505GVGN-N21E/WVGN-FS742W
 PCG-R505TLVGN-N21M/WVGN-FS115B
PCG-R505DL VGN-N160G/W VGN-FS215Z
PCG-R600MEP VGN-N330N/BVGN-FS620
 PCG-R505ELK VGN-N230E/T VGN-FS780W
 PCG-R505JLVGN-N150GVGN-FS28SP
PCG-R505BF VGN-N320E/BVGN-FS315SR
PCG-R600HFK VGN-N370 VGN-FS645P
 PCG-R505DxVGN-N38M/W VGN-FS730W
 PCG-R505GCVaio PCG-GRS SeriesVGN-FS920
PCG-R505TSPCG-GRS150VGN-FS195XP
PCG-R505DLK PCG-GRS614MPVGN-FS530B
PCG-R600MFPCG-GRS515MVGN FS315E
 PCG-GRS170P PCG-GRS150KVGN-FS770
PCG-GRS PCG-GRS615SKVGN-FS18SP
 PCG-GRS55/B PCG-GRS515SPVGN-FS315B
PCG-GRS175 PCG-GRS150PVGN-FS635
 PCG-GRS100PCG-GRVGN-FS875P/H
PCG-GRS614MKS615SPVGN-FS500P
PCG-GRS250PCG-GRS515SP/RVGN-FS495VP
PCG-GRS700KPCG-GRS170VGN-FS680
 PCG-GRS515SPRVGN-FS285BVGN-FS745P
VGN-FS35SPVGN-FS620/WVGN-FS115M
VGN-FS315ZVGN-FS790Vaio VPC-CW Series
 VGN-FVPC-CW1S1E/BVPC-CW1S1E/R
VPC-CW1S1E/PVPC-CW1S1E/LVPC-CW1S1E/W

شارژر اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4  سازگار با تمام شماره قطعه های زیراست:

VPC-CW1S1E/RVPC-CW1S1E/B
VPC-CW1S1E/WVPC-CW1S1E/L
VPC-CW1S1E/P

 

 

ابعاد کانکتور

4.4*6.5 میلی متر

توان

65 وات

آمپر خروجی

3.33 آمپر

ولتاژ

19.5 ولت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شارژر آداپتور اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.3A Pin 6.5*4.4”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا