کابل

شارژر ديواري تسکو مدل TTC 34

41,000 تومان

شارژر ديواري تسکو مدل TTC 34

مبدل USB به USB تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر

13,000 تومان

مبدل USB به USB تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر

مبدل USB به USB تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر

13,000 تومان

مبدل USB به USB تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر

کابل HDMI تسکو مدل TC 70 به طول 1.5 متر

21,000 تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC 70 به طول 1.5 متر

کابل HDMI تسکو مدل TC 78 به طول 15 متر

68,000 تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC 78 به طول 15 متر

کابل VGA تسکو مدل TC 586 به طول 5 متر

25,500 تومان

کابل VGA تسکو مدل TC 586 به طول 5 متر

کابل افزايش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 05 به طول 3 متر

13,500 تومان

کابل افزايش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 05 به طول 3 متر

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 86 طول 2 متر

15,000 تومان

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 86 طول 2 متر

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 87 طول 1 متر

15,500 تومان

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 87 طول 1 متر

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 89 طول 1 متر

17,000 تومان

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 89 طول 1 متر

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 90 طول 1 متر

17,000 تومان

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي متري تسکو مدل TC 90 طول 1 متر

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي‌ متري تسکو مدل TC91

11,000 تومان

کابل انتقال صدا 3.5 ميلي‌ متري تسکو مدل TC91

کابل برق تسکو 1.5 متري مدل TC 84

11,000 تومان

کابل برق تسکو 1.5 متري مدل TC 84

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 46 طول 1 متر

10,000 تومان

شارژ و انتقال اطلاعات در دستگاه های مجهز به درگاه microUSB

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 57 طول 1 متر

17,000 تومان

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 57 طول 1 متر

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 61 طول 2 متر

17,000 تومان

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 61 طول 2 متر

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 62 طول 1 متر

19,500 تومان

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 62 طول 1 متر

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 71 طول 1 متر

17,000 تومان

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 71 طول 1 متر

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC60N طول 1 متر

17,000 تومان

کابل تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC60N طول 1 متر

کابل تبديل USB به USB-C تسکو مدل TC 95 طول 1 متر

15,500 تومان

کابل تبديل USB به USB-C تسکو مدل TC 95 طول 1 متر

کابل تبديل USB به لايتنينگ تسکو مدل TC 66N طول 1 متر

25,000 تومان

کابل تبديل USB به لايتنينگ تسکو مدل TC 66N طول 1 متر

کابل تخت تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 54 به طول 2 متر

17,000 تومان

کابل تخت تبديل USB به microUSB تسکو مدل TC 54 به طول 2 متر

کابل پرينتر تسکو 3 متري

15,500 تومان

کابل پرينتر تسکو 3 متري

کابل پرينتر تسکو مدل TC 01 طول 1.5 متر

11,500 تومان

کابل پرينتر تسکو مدل TC 01 طول 1.5 متر

کابل پرينتر تسکو مدل TC 02 طول 3 متر

13,000 تومان

کابل پرينتر تسکو مدل TC 02 طول 3 متر

کابل پرینتر تسکو 3 متری

15,500 تومان

برای ارتباط رایانه با پرینتر در طول 3 متر و پشتیبانی درگاه usb 2.0 و usb 3.0

نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)