منو
Your Cart

 به علت نوسانات دلار، در برخی اقلام تغییر قیمت خواهیم داشت..

باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21

باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21

باتری لپ تاپ نو و آکبند سازگار با باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21 از سلول های اورجینال و با کیفیت لیتیوم-یون ( Li-ion) ساخته شده است که ضمن شارژ کوتاه مدت، از زمان نگهداری شارژ بالائی برخوردار است. این باتری خارجی یا همان اکسترنال است که کیفیت این باتری بعد از ساخت در کارخانه سازنده، با آزمایشات مختلف تضمین شده است.

گارانتی 4 ماهه "مکا" پشتوانه مناسبی برای خرید مطمئن و قیمت ارزان این باتری لپ تاپ ایجاد کرده است. قبل از خرید حتما شکل ظاهری و مشخصات را با باتری لپ تاپ خود مطابقت دهید. ضمنا توجه داشته باشید یک مدل باتری می تواند با لپ تاپ های مختلفی سازگار باشد و مطابق استاندارد ساخت کارخانه های تولید کننده دارای شماره قطعه ( پارت نامبر یا PN ) های متعددی باشد. بنابراین اگر مدل لپ تاپ شما در لیست لپ تاپ های زیر باشد یا شماره قطعه روی باتری لپ تاپ شما در لیست شماره قطعه های زیر آمده باشد می توانید این باتری آماده فروش را خریداری نمائید.

 

باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21 سازگار با لپ تاپ های زیر است:

 

VGN-AW53FBVPC-S13L9E/BVAIO VGN-AW11ZR/BVAIO PCG-7191L
VGN-AW70B/QVPC-S13M1EVAIO VGN-FW190ECHVAIO VGN-BZ11MN
VGN-AW82JSVGN-FW11MVAIO VPCS13L9E/BVAIO VGN-SR46GD/P
VGN-AW82YSVGN-FW139E/HVAIO VPC-YB15AG/GVGN-AW11M/H
VGN-AW83FSVGN-FW145E/WVGN-AW41JFVGN-AW11S/B
VGN-AW83GSVGN-FW17VGN-AW41JF/HVGN-AW11XU/Q
VGN-AW83HSVGN-FW17/BVGN-AW41MFVGN-AW170C
VGN-AW90NSVGN-FW17WVGN-AW41MF/HVGN-AW11Z/B
VGN-AW90SVGN-FW19VGN-AW41XHVGN-AW19
VGN-AW90USVGN-FW19/BVGN-AW41XH/QVGN-AW19/Q
VGN-AW91CDSVGN-FW190EBHVGN-AW41ZFVGN-AW21M/H
VGN-AW91CJSVGN-FW190EDHVGN-AW41ZF/BVGN-AW21S/B
VGN-AW91CYSVGN-SR18/QVGN-AW50DB/HVGN-AW21VY/Q
VGN-AW91DSVGN-SR16/SVGN-AW51JGBVGN-AW21XY/Q
VGN-AW91JSVPC-S135FH/PVGN-AW52JGBVGN-AW21Z/B
VGN-CS19/WVPC-S136ECVGN-CS11S/PVGN-AW91YS
VGN-CS190JTPVPC-YA15FG/BVGN-CS11S/QVGN-AW92CDS
VGN-CS190JTQVPC-YA15FG/RVGN-CS11S/WVGN-AW92CJS
VGN-CS190JTRVPC-YA15FH/BVGN-CS11Z/RVGN-AW92CYS
VGN-CS190JTTVPC-YA15FH/RVGN-CS11Z/TVGN-AW92DS
VGN-CS190JTWVPC-YA16EC/BVGN-CS13H/PVGN-AW92JS
VGN-CS215J/QVPC-YA16EC/RVGN-CS13H/QVGN-AW92YS
VGN-CS215J/RVPC-YA17GG/BVGN-CS13H/RVGN-AW93FS
VGN-CS21S/PVPC-YA17GG/RVGN-CS13H/WVGN-AW93GS
VGN-CS21S/RVPC-YA17GH/BVGN-CS13T/WVGN-AW93HS
VGN-CS21S/TVPC-YA17GH/RVGN-CS16T/PVGN-AW93ZFS
VGN-CS21S/VVPC-YA19FJ/BVGN-CS16T/QVGN-AW93ZGS
VGN-CS21S/WVPC-YA1C5EVGN-CS16T/RVGN-AW93ZHS
VGN-CS21Z/QVPC-YA1V9EVGN-CS16T/TVGN-BZ11EN
VGN-CS220DPVPC-YA2AJVGN-CS16T/WVGN-BZ11MN
VGN-CS220DQVPC-S135FH/PVGN-CS17H/QVGN-BZ11VN
VGN-CS220DRVPC-S136ECVGN-CS17H/WVGN-BZ11XN
VGN-CS220DTVPC-YA15FG/BVGN-CS19/PVGN-BZ12EN
VGN-CS220DWVPC-YA15FG/RVGN-CS19/QVGN-BZ12VN
VGN-CS230J/QVPC-YA15FH/BVGN-CS19/RVGN-BZ12XN
VGN-CS36TJ/JVPC-YA15FH/RVGN-CS33HVGN-CS23H
VGN-CS36TJ/PVPC-YA16EC/BVGN-CS33H/BVGN-CS23H/B
VGN-CS36TJ/QVPC-YA16EC/RVGN-CS33H/ZVGN-CS23H/S
VGN-CS36TJ/RVPC-S11AGJVGN-CS35GNBVGN-CS23T/Q
VGN-CS36TJ/TVPC-S11AHJVGN-CS36GJ/CVGN-CS23T/W
VGN-CS36TJ/UVPC-Y11S1EVGN-CS36GJ/IVGN-CS25H
VGN-CS36TJ/VVPC-Y11V9E/SVGN-CS36GJ/PVGN-CS25H/C
VGN-CS36TJ/WVPC-Y218EC/BIVGN-CS36GJ/QVGN-CS25H/P
VGN-CS39VPC-Y218EC/GVGN-CS36GJ/RVGN-CS25H/Q
VGN-CS39/JVPC-Y218EC/LVGN-CS36GJ/TVGN-CS25H/R
VGN-CS39/UVPC-Y218EC/PVGN-CS36GJ/UVGN-CS25H/W
VGN-CS390JDVVPC-Y218EC/RVGN-CS36GJ/WVGN-CS260DQ
VGN-CS50B/WVPC-Y219FJ/SVGN-CS36GJJVGN-CS260DW
VGN-CS51B/WVPC-Y21AFJVGN-CS36HVGN-CS26GW
VGN-CS52JB/WVPC-Y21AGJVGN-CS36H/CVGN-CS26T/C
VGN-CS60B/PVPC-Y21AHJVGN-CS36H/PVGN-CS26T/P
VGN-CS60B/QVPC-Y21AVJVGN-CS36H/QVGN-CS26T/Q
VGN-CS60B/RVPC-Y21S1E/GVGN-CS36H/RVGN-CS26T/R
VGN-CS61B/PVPC-Y21S1E/LVGN-CS36H/WVGN-CS26T/T
VGN-CS61B/QVPC-Y21S1E/PVGN-CS36TJ/CVGN-CS26T/V
VGN-FW73JGBVPC-Y21S1E/SIVGN-FW35F/BVGN-CS61B/R
VGN-FW74FBVPC-S11AGJVGN-FW35F/WVGN-CS62JB/P
VGN-FW81HSVPC-S11AHJVGN-FW35TJ/BVGN-CS62JB/Q
VGN-FW81NSVPC-Y11S1EVGN-FW36TJ/BVGN-CS62JB/R
VGN-FW81SVPC-Y11V9E/SVGN-FW373DWVGN-CS71B/W
VGN-FW82DSVPC-Y218EC/BIVGN-FW378DHVGN-CS72JB/W
VGN-FW82JSVPC-Y218EC/GVGN-FW378J/BVGN-CS90HS
VGN-FW82XSVPC-M125AG/PVGN-FW37JVGN-CS90NS
VGN-FW83DSVPC-M125AG/WVGN-FW37J/BVGN-CS90S
VGN-FW83JSVPC-S13V9E/BVGN-FW41E/HVGN-CS91HS
VGN-FW83XSVPC-S13X9E/BVGN-FW41J/HVGN-CS91NS
VGN-FW90HSVPC-S149FJ/BVGN-FW41M/HVGN-CS91S
VGN-FW90NSVPC-S149FJ/PVGN-FW41ZJ/HVGN-CS92DS
VGN-FW90SVPC-S149FJ/SVGN-FW45GJBVGN-CS92JS
VGN-FW91NSVPC-S14AFJVGN-FW45TJ/BVGN-CS92XS
VGN-FW91SVPC-S14AGJVGN-FW465J/BVGN-FW130EW
VGN-FW92DSVPC-S14AHJVGN-FW46GJ/BE1VGN-FW130NW
VGN-FW92JSVPC-Y115FG/SVGN-FW46GJBVGN-FW139E/H
VGN-FW93DSVPC-Y115FGSVGN-FW47GYHVGN-FW139EH
VGN-FW93JSVPC-Y115FX/BIVGN-FW50BVGN-FW139NW
VGN-FW93XSVPC-Y115FXBIVGN-FW51B/WVGN-FW140EH
VGN-FW94FSVPC-Y118ECVGN-FW51MFVGN-FW140EW
VGN-FW94GSVPC-Y118GX/BIVGN-FW51MF/HVGN-FW140NW
VGN-FW94HSVPC-M125AG/PVGN-FW51ZFVGN-FW145E/W
VGN-NS11M/SVPC-M125AG/WVGN-FW51ZF/HVGN-FW145EW
VGN-NS11S/SVPC-S13V9E/BVGN-FW52JBVGN-FW150EW
VGN-NS12M/WVPC-S13X9E/BVGN-FW54FBVGN-FW160EH
VGN-NS15G/SVPC-S149FJ/BVGN-FW70DBVGN-FW170JH
VGN-NS15H/SVPC-S149FJ/PVGN-FW71DB/WVGN-FW180EH
VGN-NS190J/SVPC-S149FJ/SVGN-FW72JGBVGN-FW190EBH
VGN-SR39D/QVPC-S14AFJVGN-SR240N/BVGN-NS190J/W
VGN-SR39VN/SVPC-S14AGJVGN-SR25G/BVGN-NS21M/P
VGN-SR39XN/SVPC-F13S1E/BVGN-SR25G/PVGN-NS21M/W
VGN-SR3CW/BVPC-F13S8E/BVGN-SR25G/SVGN-NS21S/S
VGN-SR3S1VPC-F13Z0E/BVGN-SR25M/BVGN-NS21S/W
VGN-SR41M/PVPC-F13Z1E/BVGN-SR25S/BVGN-NS21Z/S
VGN-SR41M/SVPC-S136EC/BVGN-SR25T/PVGN-NS230DP
VGN-SR41M/WVPC-S136EC/GVGN-SR25T/SVGN-NS230DW
VGN-SR43G/BVPC-S136EC/PVGN-SR26/BVGN-NS235J/L
VGN-SR43G/NVPC-S136FA/BVGN-SR26/PVGN-NS235J/P
VGN-SR43G/PVPC-S136FG/BVGN-SR26/SVGN-NS235J/S
VGN-SR43G/WVPC-S137GA/BVGN-SR26GN/BVGN-NS235J/W
VGN-SR43S/BVPC-S137GF/BVGN-SR26MN/BVGN-NS240DP
VGN-SR43S/PVPC-S137GG/BVGN-SR27TN/BVGN-NS240DS
VGN-SR45G/GVPC-S137GH/BVGN-SR28/BVGN-NS240DW
VGN-SR45G/NVPC-S138ECVGN-SR28/JVGN-NS255DS
VGN-SR45G/PVPC-S138EC/BVGN-SR28/QVGN-NS25G/E1
VGN-SR45HVPC-S138EC/GVGN-SR290JTHVGN-NS25G/P
VGN-SR45H/BVPC-S138EC/PVGN-SR290JTJVGN-NS25G/S
VGN-SR45H/NVPC-S139FJ/BVGN-SR290JTQVGN-NS25GP
VGN-SR45H/PVPC-S139FJ/PVGN-SR290JVB/CVGN-NS290J/S
VGN-SR45M/BVPC-S139FJ/SVGN-SR290JVH/CVGN-NS31M/P
VGN-SR45M/PVPC-S139GCVGN-SR290NTBVGN-NS31M/W
VGN-SR45T/BVPC-S139GC/BVGN-SR29VN/SVGN-NS31S/S
VGN-SR45T/PVPC-S13AFG/BVGN-SR29XN/SVGN-NS50B/L
VGN-SR45T/WVPC-S13AFG/GVGN-SR31M/SVGN-NS50B/W
VGN-SR46GDVPC-S13AFG/PVGN-SR33HVGN-NS51B/L
VGN-SR46GD/BVPC-S13AFG/WVGN-SR33H/BVGN-NS51B/P
VGN-SR46GD/PVPC-S13AFH/BVGN-SR33H/PVGN-NS51B/W
VGN-SR46GDBVPC-S13AFH/WVGN-SR33H/SVGN-NS52JB/L
VGN-SR46MD/BVPC-S13AFJVGN-SR35G/BVGN-NS52JB/P
VGN-SR46SD/BVPC-S13AGJVGN-SR35G/E1VGN-NS52JB/W
VGN-SR46SD/PVPC-S13AHJVGN-SR35G/PVGN-NS70B/W
VGN-SR46TD/BVPC-S13L8E/BVGN-SR35G/SVGN-NS71B/W
VGN-SR48JVPC-CW2Z1E/BVGN-SR35M/BVGN-NS72JB/W
VGN-SR48J/BVPC-F112FX/BVGN-SR35T/BVGN-NS90HS
VGN-SR48J/JVPC-F115FG/BVGN-SR35T/PVGN-NS92JS
VGN-SR490JCNVPC-F116FGBIVGN-SR35T/SVGN-NS92XS
VGN-SR49DVPC-S11AVJVGN-SR36GNSVGN-NW130J/T
VGN-SR49D/JVPC-S11J7E/BVGN-SR36MN/BVGN-NW21EF/S
VGN-SR49D/QVPC-S11M1E/WVGN-SR36MN/PVGN-NW21JF
VGN-SR49VN/HVPC-S11V9EVGN-SR37TN/BVGN-NW21MF
VGN-SR51B/PVPC-S11V9E/BVGN-SR38VGN-NW21MF/W
VGN-SR51B/SVPC-S11X9E/BVGN-SR38/BVGN-NW21ZF
VGN-SR51MFVPC-S123FGBVGN-SR38/JVGN-NW31EF/W
VGN-SR51MF/WVPC-S125ECVGN-SR38/QVGN-NW31JF
VGN-SR53GF/BVPC-S128ECVGN-SR390NABVGN-NW320F/B
VGN-SR53GF/NVPC-S129FJ/BVGN-SR390NAHVGN-NW320F/TC
VGN-SR53GF/PVPC-S129FJ/SVGN-SR39DVGN-NW35E
VGN-SR53GF/WVPC-S129GCVGN-SR39D/JVGN-SR53SF/B
VPC-F117FJ/WVPC-S12AFJVPC-CW21FX/RVGN-SR53SF/P
VPC-F117HG/BIVPC-S12AGJVPC-CW21FX/WVGN-SR55GF/B
VPC-F118FJ/WVPC-S12AHJVPC-CW26ECVGN-SR55GF/N
VPC-F119FCVPC-S12AVJVPC-CW26EC/BVGN-SR55GF/P
VPC-F119FC/BIVPC-S12C7E/BVPC-CW26EC/PVGN-SR55MF/B
VPC-F119FJ/BIVPC-S12J1E/WVPC-CW26EC/WVGN-SR55TF/B
VPC-F11AFJVPC-S12L9E/BVPC-CW26FA/BVGN-SR56GG/B
VPC-F11AGJVPC-S12V9E/BVPC-CW26FA/LVGN-SR56GG/S
VPC-F11AHJVPC-S12X9E/BVPC-CW26FA/PVGN-SR56MG/B
VPC-F11JFX/BVPC-S133GN/BVPC-CW26FA/RVGN-SR56SG/B
VPC-F11M1EVPC-S135ECVPC-CW26FA/WVGN-SR56SG/P
VPC-F11M1E/HVPC-S135EC/BVPC-CW26FG/BVGN-SR59VG
VPC-F11MFX/BVPC-S135EC/GVPC-CW26FG/LVGN-SR59VG/H
VPC-F11S1EVPC-S135EC/PVPC-CW26FG/PVGN-SR70B/S
VPC-F11S1E/BVPC-CW2Z1E/BVPC-CW26FG/RVGN-SR72B/P
VPC-F11Z1EVPC-F112FX/BVPC-CW26FG/WVGN-SR72B/S
VPC-F11Z1E/BIVPC-CW1ZEG/BUVPC-CW26FH/BVGN-SR73JB/S
VPC-F11ZHJVPC-CW1ZEH/BUVPC-CW26FH/LVGN-SR74FB/S
VPC-F127FJ/WVPC-CW21FX/BVPC-CW26FH/PVGN-SR90FS
VPC-F127HGBIVPC-CW21FX/LVPC-CW26FH/RVGN-SR90NS
VPC-F128FJ/BVPC-M125AGPVPC-CW26FH/WVGN-SR90S
VPC-F129FJ/BIVPC-M125JC/WVPC-CW26FX/BVGN-SR90US
VPC-F12AFJVPC-M126AA/LVPC-CW28ECVGN-SR91NS
VPC-F12AGJVPC-M126AA/PVPC-CW28EC/BVGN-SR91PS
VPC-F12AHJVPC-M126AA/WVPC-CW28EC/LVGN-SR91S

 

باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21 سازگار با تمام شماره قطعه های زیر است:

 

VGP-BPL21VGP-BPS21
VGP-BPS13SVGP-BPS21B
VGP-BPS13A/QVGP-BPS21A
VGP-BPS13/BVGP-BPS21/S
VGP-BPS13A/SVGP-BPS21A/B
VGP-BPS13A/BVGP-BPL13
VGP-BPS13B/SVGP-BPS13
VGP-BPS13QVGP-BPS13B/Q

 

ظرفیت
5000 میلی آمپر ساعت
توان
54W
رنگ
مشکی
ولتاژ
10.8V

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب
  • موجودی: موجود
  • مدل: باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS21
  • ISBN: show
2,600,000 تومان
بدون مالیات: 2,600,000 تومان
code
code
code
code

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Name
Email
Phone
Comments