آداپتور لپ تاپ

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 10.5V 2.9A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 10.5V 2.9A 30W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 10.5V 2.9A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سونی SONY 16V 4A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 16V 4A 64W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی SONY 16V 4A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کار...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 16V 4A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 16V 4A 64W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی SONY 16V 4A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کار...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 19.5V 2A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 2A 40W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 2A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.9A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.9A 76W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 3.9A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 19.5V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.7A 90W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 19.5V 7.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 7.7A 150W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 7.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 16V 3.36A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 16V 3.36A 54W Connector: 6.5mm*4.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 16V 3.36A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 4.22A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.22A 80W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 4.22A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 20V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 20V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از س...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo IBM 19V 4.22A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.22A 80W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo IBM 19V 4.22A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo 16V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 16V 4.5A 72W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 16V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 1.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 1.5A 30W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 1.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 2A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 2A 40W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 2A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در ...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo IBM 16V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 16V 4.5A 72W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 16V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ لنوو Lenovo IBM 19V 3.42A Y

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ لنوو با کابل Lenovo 20V 2A USB

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 2A 40W Connector: Lenovo’s USB style power port  شارژر لپ تاپ لنوو با کابل Lenovo 20V 2A USB نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده ...

آداپتور لپ تاپ لنوو سر نرمال Lenovo 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ لنوو سر نرمال Lenovo 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر ب...

آداپتور لپ تاپ لنوو سر یو اس بی Lenovo 20V 4.5A USB

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: Lenovo’s new rectangle tip with pin in the centre  شارژر لپ تاپ لنوو سر یو اس بی Lenovo 20V 4.5A USB نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت است...

آداپتور لپ تاپ لنوو سر یو اس بی Lenovo USB 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: Square or rectangle tip with pin inside شارژر لپ تاپ لنوو سر یو اس بی Lenovo USB 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بی...

آداپتور لپ تاپ لنوو سردلی Lenovo 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W  Connector: 7.9mm*5.5mm pin inside  شارژر لپ تاپ لنوو سردلی Lenovo 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. ا...

آداپتور لپ تاپ لنوو سردلی Lenovo 20V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: 7.9mm*5.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو سردلی Lenovo 20V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ لنوو سرنرمال Lenovo 20V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو سرنرمال Lenovo 20V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد...

آداپتور لپ تاپی سامسونگ Samsung 19V 4.74A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.74A 90W Connector: 5.5mm*3.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 4.74A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتورلپ تاپ سونی Sony 10.5V 4.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 10.5V 4.3A 45W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 10.5V 4.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

شارژر لپ تاپ ام اس آی MSI 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~ 60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ام اس آی MSI 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از س...

شارژر لپ تاپ اپل Apple USB 3.1 TYPE-C 29W

0 تومان

Input voltage: AC100-240V, 50-60HZ Output voltage: DC 14.5V, 2A Power Adapter 29W  شارژر لپ تاپ اپل Apple USB 3.1 TYPE-C 29W نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شار...

شارژر لپ تاپ توشیبا Toshiba 19V 1.58A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 4.0*1.7mm شارژر لپ تاپ توشیبا Toshiba 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: special 3hole square شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ...

شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.7A 90W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 4.74A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.22A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu 19V 4.74A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 2A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 2A 40W Connector: 5.5mm*2.5mm  شارژر لپ تاپ لنوو Lenovo 20V 2A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در ...

نمايش 97 تا 133 از 133 (3 صفحه)