آداپتور لپ تاپ

آداپتور لپ تاپ اچ پی سرفیش آبی HP 19.5V 3.33A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.33A 65W Connector: 4.5mm*3.0mm -Blue with pin in centre شارژر لپ تاپ اچ پی سرفیش آبی HP 19.5V 3.33A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سرنرمال HP 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm -Black tip شارژر لپ تاپ اچ پی سرنرمال HP 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 1.58A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.16A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A Y

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A Y نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 19V 6.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ ایسر Acer Gateway 19V 3.68A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.68A 70W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer Gateway 19V 3.68A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتور لپ تاپ ایسر سرفیش زرد Acer 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 19V 2.1A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس Asus 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 19V 6.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 9.5V 2.31A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 9.5V 2.31A 22W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسوس Asus 9.5V 2.31A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس سرموبایلی Asus 19V 2.1A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 2.5mm*0.7mm شارژر لپ تاپ ایسوس سرموبایلی Asus 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 1.75A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.75A 33W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 1.75A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 2.37A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.37A 45W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 2.37A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی ASUS 19V 3.42A square

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی ASUS 19V 4.7A Square

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 15V 6A BLA

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 15V 4A 90W Connector: 6.3mm*3.0mm شارژر لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 15V 6A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ توشیبا Toshiba 15V 8A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 15V 8A 120W Connector: 6.5mm*3.0mm شارژر لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 15V 8A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 4.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 3.42A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 3.95A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.95A 75W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 3.95A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ...

آداپتور لپ تاپ توشیبا Toshiba 19V 6.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5*2.5mm شارژر لپ تاپ توشیبا Toshiba 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ توشیبا TOSHIBA 19V 6.3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5*2.5mm شارژر لپ تاپ توشیبا Toshiba 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. ا...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – yellow colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژ...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – Black colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر...

آداپتور لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: Special 3hole square, Horseshoe type plug شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده ا...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm – Pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده اس...

آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 6.7A 130W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است...

آداپتور لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside -Special Octagon- 8 angle شارژر لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندا...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 14V 3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 14V 3A 42W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 3.0*1.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A 3.0*1.0mm

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 3.0*1.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A 5.5*3.0mm

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 5.5mm*3.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 3.16A 5.5*3.0mm

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*3.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتور لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 4.74A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.74A 90W Connector: 5.5mm*3.0mm شارژر لپ تاپ سامسونگ Samsung 19V 4.74A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ سونی Sony 19.5V 2A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 2A 40W Connector: 6.5mm*4.4mm شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 2A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

نمايش 49 تا 96 از 133 (3 صفحه)