منو
Your Cart

آداپتور لپ تاپ دل

آداپتور لپ تاپ دل

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A
داغ رایگان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرف..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرا..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفته، کیفیت آن ..
180,000 تومان
قیمت بدون مالیات:180,000 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفته، کیفیت آن تضم..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – yellow colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرف..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – Black colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفت..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفته، کیفیت آن تضم..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفته، کی..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: Special 3hole square, Horseshoe type plug شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مخت..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm – Pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختل..
420,000 تومان
قیمت بدون مالیات:420,000 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 6.7A 130W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلف..
420,000 تومان
قیمت بدون مالیات:420,000 تومان
مدل: آداپتور لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A
AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside -Special Octagon- 8 angle شارژر لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
نمايش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)