آداپتور لپ تاپ دل

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 3.34A Slim نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. ا...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A

180,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – yellow colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژ...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.16A 60W Connector: 5.5mm*2.5mm – Black colour شارژر لپ تاپ دل Dell 19V 3.16A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر...

آداپتور لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.25A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ دل DELL 20V 3.25A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ...

آداپتور لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 3.5A 70W Connector: Special 3hole square, Horseshoe type plug شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده ا...

آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A

420,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62 90W Connector: 7.4mm*5.0mm – Pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده اس...

آداپتور لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A

420,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 6.7A 130W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ دل اسلیم Dell Slim 19.5V 6.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است...

آداپتور لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.34A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside -Special Octagon- 8 angle شارژر لپ تاپ دل سرهشت ضلعی Dell 19.5V 3.34A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندا...

شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 4.5A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 20V 4.5A 90W Connector: special 3hole square شارژر لپ تاپ دل Dell 20V 4.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ...

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)