آداپتور لپ تاپ ایسوس

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 19.5V 7.7A

590,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 7.7A 150W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19.5V 7.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از س...

آداپتور لپ تاپ ایسوس اسلیم Asus Slim 19V 6.3A

425,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس اسلیم ASUS Slim 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر ب...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 12V 3A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 12V 3A 36W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسوس Asus 12V 3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 19V 2.1A

175,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس Asus 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A

185,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A

185,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A

340,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 19V 6.3A

340,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 6.3A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 6.3A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت ...

آداپتور لپ تاپ ایسوس Asus 9.5V 2.31A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 9.5V 2.31A 22W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسوس Asus 9.5V 2.31A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از سا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس سرموبایلی Asus 19V 2.1A

180,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.1A 40W Connector: 2.5mm*0.7mm شارژر لپ تاپ ایسوس سرموبایلی Asus 19V 2.1A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 1.75A

230,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.75A 33W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 1.75A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 2.37A

250,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 2.37A 45W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس مربعی Asus 19V 2.37A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی ASUS 19V 3.42A square

255,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت...

آداپتور لپ تاپ ایسوس مربعی ASUS 19V 4.7A Square

255,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm شارژر لپ تاپ ایسوس ASUS 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)