آداپتور لپ تاپ ایسر سرفیش زرد Acer 19V 3.42A  آداپتور لپ تاپ ایسر

آداپتور لپ تاپ ایسر سرفیش زرد Acer 19V 3.42A

180,000 تومان
موجودی: در انبار
مدل کالا: آداپتور لپ تاپ ایسر سرفیش زرد Acer 19V 3.42A

بررسی اجمالی

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 3.42A 65W Connector: 5.5mm*1.7mm شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخ...

گزینه های موجود

+

این کالا دارای حداقل 50 خرید می باشد.

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz
DC Output: 19V 3.42A 65W
Connector: 5.5mm*1.7mm


شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت در کارخانه سازنده قبل از فروش تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفته، کیفیت آن تضمین شده است. گارانتی 6 ماهه "مکا" پشتوانه مناسبی برای خرید مطمئن و قیمت ارزان این شارژر لپ تاپ ایجاد کرده است. ضمن قدردانی از حسن اعتماد و خرید شما توصیه می کنیم قبل از خرید حتما شکل ظاهری، مشخصات و سرفیش اتصال به لپ تاپ شارژر فروشگاه "مکا شاپ" را با شارژر لپ تاپ خود مطابقت دهید. ضمنا توجه داشته باشید یک مدل شارژر می تواند با لپ تاپ های مختلفی حتی برند یا برندهای دیگری سازگار باشد و مطابق استاندارد ساخت کارخانه های تولید کننده دارای شماره قطعه ( پارت نامبر یا PN ) های متعددی باشد. بنابراین اگر مدل لپ تاپ شما در لیست لپ تاپ های زیر باشد یا شماره قطعه روی شارژر لپ تاپ شما در لیست شماره قطعه های زیر آمده باشد می توانید این شارژر آماده فروش را خریداری نمائید.

شارژر لپ تاپ Acer 19V 3.42A  سازگار با لپ تاپ های Acer زیر می باشد:

ACER: Aspire 5003WLMi, Travel Mate 4503, Aspire 3603WLCi, Travel Mate 4102WLCi, Aspire 3002WLMi, Travel Mate 4052LMi, ASPIRE 2920, Aspire 2016, Travel Mate 4001LMi, ASPIRE 5580, Aspire 2001LC, Travel Mate C203ETCi, Travel Mate 343, Aspire 1681WLM, Travel Mate 723TXV, Travel Mate 314, Travel Mate 2413LMi, Aspire 1413LM, Travel Mate 603, Travel Mate 210T, Travel Mate 514TXV, Aspire 5003, Travel Mate 4502WLMi, Aspire 3603NWXM, Travel Mate 4102LCi, Aspire 3002WLCi, Travel Mate 4052LCi, ASPIRE 2930, Aspire 2014WLMi, Travel Mate 4001LM, ASPIRE 5710, Aspire 2001, Travel Mate C203, Travel Mate 342T, Aspire 1681WLCi, Travel Mate 723TX, Travel Mate 313T, Travel Mate 2413LCi, Aspire 1413LC, Travel Mate 602TER, Travel Mate 210, Travel Mate 514T, Aspire 5002LMi, Travel Mate 4502WLM, Aspire 3603, Travel Mate 4102LC, Aspire 3002LMi, Travel Mate 4052, ASPIRE 3050, Aspire 2014, Travel Mate 4001LCi, ASPIRE 5710Z, Aspire 2000WLMi, Travel Mate 744LCF, Travel Mate 342, Aspire 1681WLC, Travel Mate 723, Travel Mate 313, Travel Mate 2413, Aspire 1413, Travel Mate 602, Travel Mate 202T, Travel Mate 514, Aspire 5002LM, Travel Mate 4502WLCi, Aspire 3602NWXM, Travel Mate 4102, Aspire 3002LCi, Travel Mate 4051WLMi, ASPIRE 3100, Aspire 2013WLMi, Travel Mate 4001LC, ASPIRE 5715Z, Aspire 2000WLCi, Travel Mate 744, Travel Mate 341T, Aspire 1681LMi, Travel Mate 722TX, Travel Mate 312T, Travel Mate 2412NLM, Aspire 1412WLMi, Travel Mate 600TER, Travel Mate 202, Travel Mate 513T, Aspire 5002LCi, Travel Mate 4502LMi, Aspire 3602, Travel Mate 4101WLMi, Aspire 3002LC, Travel Mate 4051WLCi, ASPIRE 3620 /3650, Aspire 2013, Travel Mate 4001, ASPIRE 5720, Aspire 2000LMi, Travel Mate 741LVF, Travel Mate 341, Aspire 1681LCi, Travel Mate 722iTXV, Travel Mate 312, Travel Mate 2412NLC, Aspire 1412LMi, Travel Mate 529TXV, Travel Mate 201T, Travel Mate 513DX, Aspire 5002LC, Travel Mate 4502LCi, Aspire 3600, Travel Mate 4101LMi, Aspire 3002, Travel Mate 4051LMi, ASPIRE 3660, Aspire 2012WLMi, Travel Mate 4000WLCi. 4000WLMi, ASPIRE 5730Z, Aspire 2000LCi, Travel Mate 741, Travel Mate 340T, Aspire 1681LC, Travel Mate 722iTX, Travel Mate 310T, Travel Mate 2412LMi, Aspire 1412LM, Travel Mate 529TX, Travel Mate 201, Travel Mate 513, Aspire 5002, Acer Travel Mate 4502LC, Aspire 3503WLMi, Travel Mate 4101LCi, Aspire 3000WLMi, Travel Mate 4051LCi, ASPIRE 3670, Aspire 2012WLCi, Travel Mate 4000LMi, ASPIRE 5735Z, Aspire 2000, Travel Mate 740LVF, Travel Mate 340, Aspire 1681, Travel Mate 722, Travel Mate 3003LMi, Travel Mate 2412LCi, Aspire 1412LCi, Travel Mate 529ATXV, Travel Mate 200T, Travel Mate 512TE, Aspire 5001LMi, Travel Mate 4502, Aspire 3503WLCi, Travel Mate 4101, Aspire 3000LMi, Travel Mate 4051LC, ASPIRE 3680, Aspire 2012LMi, Travel Mate 4000LCi, ASPIRE 5920G, Aspire 1691WLMi, Travel Mate 740, Travel Mate 333T, Aspire 1680WLMi, Travel Mate 721TX, Travel Mate 3003LCi, Travel Mate 2412, Aspire 1412LC, Travel Mate 529, Travel Mate 200DX, Travel Mate 512T-64, Aspire 5001LM, Travel Mate 4501WLMi, Aspire 3503NWLMi, Travel Mate 4064WLMi, Aspire 3000LM, Travel Mate 4051, ASPIRE 4220, Aspire 2012LCi, Travel Mate 365, ASPIRE 5930, Aspire 1691WLCi, Travel Mate 739TLV, Travel Mate 333, Aspire 1680WLCi, Travel Mate 721, Travel Mate 3003LC, Travel Mate 2410WLMi, Aspire 1412, Travel Mate 528TE, Travel Mate 200, Travel Mate 512T, Aspire 5001LCi, Travel Mate 4501WLM, Aspire 3503, Travel Mate 4064LMi, Aspire 3000LCi, Travel Mate 4050LMi, ASPIRE 4230, Aspire 2012LC, Travel Mate 364ECi, ASPIRE 6530, Aspire 1691WL, Travel Mate 739GTLC, Travel Mate 332T, Aspire 1654WLMi, Travel Mate 720TXV, Travel Mate 3003, Travel Mate 225XV Pro, Aspire 1411WLMi, Travel Mate 528, Travel Mate 720, Travel Mate 512DX, Aspire 5001, Travel Mate 4501WLCi, Aspire 3502WLMi, Travel Mate 4064, Aspire 3000LC, Travel Mate 4050LM, ASPIRE 4310, Aspire 2012, Travel Mate 364, ASPIRE 6920, Aspire 1691, Travel Mate 739, Travel Mate 332, Aspire 1654, Travel Mate 720TX, Travel Mate 3002WTCi, Travel Mate 225XC, Aspire 1411, Travel Mate 527TXV, Travel Mate 500, Travel Mate 512, Aspire 5000WLMi, Travel Mate 4501WLC, Aspire 3502WLCi, Travel Mate 4062WLMi, Aspire 3000, Travel Mate 4050LCi, ASPIRE 4320, Aspire 2010WLMi, Travel Mate 361EVi, ASPIRE 7100, Aspire 1690WLCi, Travel Mate 738TLV, Travel Mate 331, Aspire 1652, Travel Mate 614TXV, Travel Mate 3002NWLCi, Travel Mate 225X, Aspire 1410, Travel Mate 527, Travel Mate 4650, ASPIRE E1-522-5460, Travel Mate 510, Aspire 5000, Acer Travel Mate 4501LMi, Aspire 3502WLC, Travel Mate 4062WLCi, Aspire 2026WLMi, Travel Mate 4050LC, ASPIRE 4330, Aspire 2010WLCi, Travel Mate 361, ASPIRE 7230, Aspire 1690WLC, Travel Mate 738, Travel Mate 330T, Aspire 1651WLMi, Travel Mate 614TXCi, Travel Mate 3002NLCi, Travel Mate 225, 600, Travel Mate 525TXV, Ferrari 1004WTMi, ASPIRE E1-522-3442, Travel Mate 508T, Aspire 3690-2196, Travel Mate 4501LCi, Aspire 3502NLCi, Travel Mate 4062LMi, Aspire 2026LMi, Travel Mate 4050, ASPIRE 4520, Aspire 2010LMi, Travel Mate 360, ASPIRE 7330, Aspire 1690, Travel Mate 737TLV, Travel Mate 330, Aspire 1651WLCi, Travel Mate 614, Travel Mate 223XV, 4500, Travel Mate 525TX, Ferrari 1000, ASPIRE E1-531-2686, Travel Mate 508, Aspire 3614WLCi. 3614WLMi, Travel Mate 4501LC, Aspire 3502LMi, Travel Mate 4062LCi, Aspire 2026, Travel Mate 4009LCi, ASPIRE 4530, Aspire 2010, Travel Mate 354TEV, ASPIRE 7530, Aspire 1685WLMi, Travel Mate 737, Travel Mate 3205XMi, Aspire 1651, Travel Mate 613TXV, Travel Mate 223X, 4100, Travel Mate 525TE, C200, ASPIRE V5-122P-0408, Travel Mate 507T, Aspire 3614, Travel Mate 4501, Aspire 3502LCi, Travel Mate 4062, Aspire 2025WLMi, Travel Mate 4009LC, ASPIRE 4710, Aspire 2003WLMi, Travel Mate 354TE, ASPIRE 7530G, Aspire 1685WLi, Travel Mate 736TLV, Travel Mate 3205XCi, Aspire 1650, Travel Mate 613TXC, Travel Mate 223SC, 4000, Travel Mate 525, Aspire AS3050-1594, ASPIRE V5-122P-0468, Travel Mate 507DX, Aspire 3613WLMi, Travel Mate 4500WLMi, Aspire 3502LC, Travel Mate 4061WLMim, Aspire 2025WLCi, Travel Mate 4009, ASPIRE 4710Z, Aspire 2003WLCi, Travel Mate 354, ASPIRE 7730, Aspire 1685WLCi, Travel Mate 736TL, Travel Mate 3205, Aspire 1642WLMi, Travel Mate 613, Travel Mate 223, 345, Travel Mate 524TXV, Aspire 652WLMi, ASPIRE V5-122P-0643, Travel Mate 507, Aspire 3613WLCi, Travel Mate 4500WLCi, Aspire 3500WLMi, Travel Mate 4061WLCi, Aspire 2025LMi, Travel Mate 4002WLMi, ASPIRE 4720, Aspire 2003LMi, Travel Mate 353TEV, ASPIRE 7730Z, Aspire 1685, Travel Mate 736, Travel Mate 3204XMi, Aspire 1642, Travel Mate 612TXV, Travel Mate 222X, 3200, Travel Mate 524TE, Aspire 5514, Travel Mate 506T, Aspire 3613LCi, Travel Mate 4500LMi, Acer Aspire 3500WLCi, Travel Mate 4061NWLCi, Aspire 2025, Travel Mate 4002WLM, ASPIRE 4730Z, Aspire 2003LM, Travel Mate 353TE, ASPIRE 9400, Aspire 1684WLMi, Travel Mate 735TXV, Travel Mate 3204XCi, Travel Mate 3002NLC, Aspire 1641WLMi, Travel Mate 612TXCi, Travel Mate 222, 310, Travel Mate 524, Aspire 5513, Travel Mate 506DX, Aspire 3613LC, Travel Mate 4500LCi, Aspire 3500, Travel Mate 4061NLMi, Aspire 2024WLMi, Travel Mate 4002WLCi, ASPIRE 4920, Aspire 2003LCi, Travel Mate 353, Aspire 1684, Travel Mate 735TLV, Travel Mate 3204, Travel Mate 3002, Aspire 1641LMi, Travel Mate 612TXC, Travel Mate 220, 3000, Travel Mate 521TXV, Aspire 5512, Travel Mate 506, Aspire 3613, Travel Mate 4150LCi, Aspire 3102WLMi, Travel Mate 4061NLCi, Aspire 2024WLCi, Travel Mate 4002NLCi, ASPIRE 4930, Aspire 2003LC, Travel Mate 352TE, Aspire 1683WLMi, Travel Mate 735, Travel Mate 3203XMi, Travel Mate 2419NLCi, Aspire 1641LM, Travel Mate 612, Travel Mate 213TXV, 2410, Travel Mate 521TEV, Aspire 5510, Travel Mate 505DX, Aspire 3612LCi, Travel Mate 4150LC, Aspire 3100-1352, Travel Mate 4061LMi, Aspire 2024, Travel Mate 4002LMi, ASPIRE 5050, Aspire 2003, Travel Mate 352, Aspire 1683WLM, Travel Mate 734TXV, Travel Mate 3203XCi, Travel Mate 2419LCi, Aspire 1641, Travel Mate 611TXV, Travel Mate 213TX, Travel Mate 521TE, Aspire 5504, Travel Mate 505, Aspire 3612LC, Travel Mate 4150, Aspire 3100-1033, Travel Mate 4061LCi, Aspire 2023WLMi, Travel Mate 4002LM, ASPIRE 5230, Aspire 2002WLMi, Travel Mate 351TEV, Aspire 1683LMi, Travel Mate 734TL, Travel Mate 3203, Travel Mate 2419, Aspire 1640LC, Travel Mate 611TXCi, Travel Mate 213T, Travel Mate 521, Aspire 5503, Travel Mate 4654LMi, Travel Mate 4654, Aspire 3612, Travel Mate 4106WLMi, Aspire 3005WLMi, Travel Mate 4061, Aspire 2023WLCi, Travel Mate 4002LCi, ASPIRE 5235, Aspire 2002WLCi, Travel Mate 351TE, Aspire 1683, Travel Mate 734, Travel Mate 3202XMi, Travel Mate 2414WLMi, Aspire 1640, Travel Mate 611TXC, Travel Mate 213, Travel Mate 520iT, Aspire 5502, Travel Mate 4652LMi, Aspire 3610WLCi, Travel Mate 4106, Aspire 3005LCi, Travel Mate 4060LMi, Aspire 2023LMi, Travel Mate 4002LC, ASPIRE 5310, Aspire 2002LMi, Travel Mate 351, Aspire 1682WLMi, Acer Travel Mate 732TXV, Travel Mate 3202XCi, Travel Mate 2414WLM, Aspire 1414WLMi, Travel Mate 611, Travel Mate 212TVX, Travel Mate 520, Aspire 5501, Travel Mate 4652, Aspire 3610, Travel Mate 4104WLMi, Aspire 3005, Travel Mate 4060LCi, Aspire 2023, Travel Mate 4002, ASPIRE 5315, Aspire 2002LCi, Travel Mate 350TEN, Aspire 1682WLM, Travel Mate 732TX, Travel Mate 3202, Travel Mate 2414LMi, Aspire 1414WLCi, Travel Mate 610TXVi, Travel Mate 212TE, Travel Mate 518, Aspire 5500, Travel Mate 4504LMi, Aspire 3608WXMi, Travel Mate 4104, Aspire 3004WLMi, Travel Mate 4060, Aspire 2021WLMi, Travel Mate 4001XCi, ASPIRE 5330, Aspire 2002, Travel Mate 350TE, Aspire 1682WLCi, Travel Mate 732TLV, Travel Mate 3201XMi, Travel Mate 2414, Aspire 1414WL, Travel Mate 610TXV, Travel Mate 212T, Travel Mate 517TE, Aspire 5102WLMi-MCE, Travel Mate 4504LM, Aspire 3608WXCi, Travel Mate 4103WLCi, Aspire 3004LMi, Travel Mate 4053LMi, TRAVELMATE 8372, Aspire 2021, Travel Mate 4001WLMi, ASPIRE 5520, Aspire 2001WLMi, Travel Mate 350, Aspire 1682WLC, Travel Mate 732, Travel Mate 3201XCi, Travel Mate 2413WLMi, Aspire 1414LMi, Travel Mate 610TXC, Travel Mate 212, Travel Mate 517, Aspire 5102WLMi, Travel Mate 4504, Aspire 3608, Travel Mate 4103LMi, Aspire 3004, Travel Mate 4053, ASPIRE 3830T, Aspire 2020WLCi, Travel Mate 4001WLM, ASPIRE 5530, Aspire 2001WLCi, Travel Mate 347T, Aspire 1682LMi, Travel Mate 730TXV, Travel Mate 3201, Travel Mate 2413WLCi, Aspire 1414LC, Travel Mate 610, Travel Mate 211T, Travel Mate 516TE, Aspire 5100, Travel Mate 4503WLCi, Aspire 3603XCi, Travel Mate 4103LCi, Aspire 3003WLMi, Travel Mate 4052WLMi, ASPIRE 4736, Aspire 2020LC, Travel Mate 4001WLCi, ASPIRE 5535, Aspire 2001LMi, Aspire 1680, Travel Mate 347, Aspire 1682LCi, Travel Mate 730TX, Travel Mate 3200XMi, Travel Mate 2413NWLMi, Aspire 1414, Travel Mate 604TER, Travel Mate 211, Travel Mate 516, Aspire 5005, Travel Mate 4503LMi, Aspire 3603WXMi, Travel Mate 4103, Aspire 3003WLM, Travel Mate 4052WLCi, ASPIRE 5735, Aspire 2020, Travel Mate 4001WLC, ASPIRE 5570, Aspire 2001LCi, Travel Mate C204TMi, Travel Mate 345T, Aspire 1682, Travel Mate 730TE, Travel Mate 3200XCi, Travel Mate 2413NLMi, Aspire 1413WLMi, Travel Mate 604, Travel Mate 210TXF, Travel Mate 515TE, Acer Aspire 5004, Travel Mate 4503LCi, Aspire 3603WXCi, Travel Mate 4102WLMi, Aspire 3003WLCi, Travel Mate 4052NLCi, ASPIRE 2420, Aspire 2016WLMi, Travel Mate 4001NLCi, ASPIRE 5570Z, Aspire 2001Lce, Travel Mate C204, Travel Mate 343TV, Aspire 1681WLMi, Travel Mate 730, Travel Mate 314T, Travel Mate 2413NLCi, Aspire 1413LMi, Travel Mate 603TER, Travel Mate 210TER, Travel Mate 515, Aspire 5003WLMi-XPH, 
  ACER ACERNOTE 800 SERIES Series Laptop: 850c, 
  ACER ACERNOTE LIGHT P100 SERIES Series Laptop: P100, 
  ACER ASPIRE 1200 SERIES Series Laptop: Aspire 1200, Aspire 1203XC, 
  ACER ASPIRE 1400 SERIES Series Laptop: 1412LC, 1413LC, 1414LMI, 1412LCI, 1413LM, 1414WL, 1410T, 1410, 1412LM, 1413LMI, 1414WLCi, 1411, 1412LMI, 1413WLMI, 1414WLMI, 1411WLMi, 1412WLMI, 1414, 1412, 1413, 1414LC, 
  ACER ASPIRE 1600 SERIES Series Laptop: 1694WLCI, 1692, 1640LC, 1681WLCI, 1682WLMI, 1693WLMI, 1642, 1682WLC, 1684WLMi, 1695WLMI, 1651WLCI, 1641LM, 1690LCi, 1683WLM, 1680, 1644WLMI, 1691WLCI, 1685WLI, 1681LMI, 1652WLMI, 1693WLCI, 1690WLMi, 1682LCI, 1681, 1694WLMI, 1692LMI, 1641, 1681WLM, 1683, 1694, 1642WLMI, 1682WLCI, 1685, 1696WLMi, 1691, 1651WLMI, 1641LMI, 1681LC, 1690WLC, 1683WLMI, 1692WLCI, 1680WLCi, 1650, 1681WLMI, 1691WLMI, 1685WLMI, 1694LMI, 1681WLC, 1654, 1640, 1693WLM, 1682WLM, 1682LMI, 1641WLMI, 1684, 1695, 1651, 1641LCI, 1690, 1683LMI, 1654WLMI, 1644, 1691WL, 1685WLCI, 1681LCI, 1652, 1693, 1690WLCI, 1682, 1680WLMi, 
  ACER ASPIRE 2000 SERIES Series Laptop: Aspire 2000, Aspire 2001LMI, Aspire 2013WLMI, Aspire 2021WLMI, Aspire 2001LC, Aspire 2002WLCI, Aspire 2020LC, Aspire 2024WLCI, Aspire 2002, Aspire 2003LMI, Acer Aspire 2023WLCI, Aspire 2026, Aspire 2003LC, Aspire 2010WLMI, Aspire 2025LMI, Aspire 2012WLMI, Aspire 2010, Aspire 2000WLMI, Aspire 2012LCI, Aspire 2016WLMI, Aspire 2000LCI, Aspire 2001WLCI, Aspire 2014, Aspire 2023, Aspire 2001LCE, Aspire 2002WLMI, Aspire 2020WLCI, Aspire 2024WLMI, Aspire 2002LCI, Aspire 2003WLCI, Aspire 2023WLMI, Aspire 2026LMI, Aspire 2003LCI, Aspire 2012, Aspire 2025WLCI, Aspire 2013, Aspire 2010LMI, Aspire 2001, Aspire 2012LMI, Aspire 2020, Aspire 2000LMI, Aspire 2001WLMI, Aspire 2014WLMI, Aspire 2001LCI, Aspire 2021, Aspire 2002LMI, Aspire 2024, Aspire 2023LMI, Aspire 2003LM, Aspire 2003, Aspire 2025WLMI, Aspire 2025, Aspire 2010WLCI, Aspire 2003WLMI, Aspire 2012WLCI, Aspire 2026WLMI, Aspire 2000WLCI, Aspire 2012LC, Aspire 2016, 
  ACER ASPIRE 2900 SERIES Series Laptop: 2920, 2900, 2930, 2950, 2920z, 
  ACER ASPIRE 3100 SERIES Series Laptop: 3100, 3103, 3104NWLC, 3104WLMiB, 3102, 
  ACER ASPIRE 3400 SERIES Series Laptop: 3410, 3410T, 
  ACER ASPIRE 3500 SERIES Series Laptop: 3502LCi, 3503WLMi, 3502NLCi, 3505LMi, 3502WLCi, 3505WLMi, 3500WLCi, 3503, 3508WLMi, 3500WLMi, 3503LCi, 3509WLMi, 3502, 3503WLCi, 
  ACER ASPIRE 3600 SERIES Series Laptop: 3682NWXCi, 3602NWXM, 3683WXMi, 3692WLCi, 3603XCI, 3692WLMi, 3603, 3684NWXMi, 3693WLMi, 3608, 3603NWXM, 3684WXCi, 3608WXCI, 3603WLCI, 3608WXMI, 3600, 3682NWXC, 3603WXCI, 3630, 3682, 3602, 3682WXMi, 3603WXMI, 3690, 3680, 
  ACER ASPIRE 3900 SERIES Series Laptop: 3935, 
  ACER ASPIRE 4300 SERIES Series Laptop: 4315, 
  ACER ASPIRE 4900 SERIES Series Laptop: 4935, 4930, 4920, 
  ACER ASPIRE 5000 SERIES Series Laptop: 5002WLCI, 5004, 5030, 5053WXMi, 5000, 5002, 5002WLM, 5004WLCI, 5040, 5000WLMI, 5002LC, 5002WLMI, 5004WLMI, 5051AWXC, 5052AWXMi, 5051AWXMi, 5001, 5002LCI, 5003, 5005, 5052ANWXMi, 5001LCI, Acer 5002LM, 5003WLCI, 5005WLCI, 5052NWXMi, 5001LM, 5002LMI, 5003WLMI, 5005WLMI, 5053NWXMi, 5001LMI, 
  ACER ASPIRE 5100 SERIES Series Laptop: 5102WLMi, 5113WLMi, 5101, 5103WLMi, 5114WLMi, 5102WLCi, 5110, 5102AWLMiP, 5115WLMi, 5101AWLMI, 5103WLMiP, 5102, 5112WLMi, 5100, 
  ACER ASPIRE 5600 SERIES Series Laptop: 5633WLMi, 5683WLMi, 5620G-1A2G25Mi, 5620, 5650, 5684WLMi, 5620Z, 5623WSMi, 5670, 5620Z-1A2G16Mi, 5624WSMi, 5672WLMi, 5620-1A1G12, 5632WLMi, 5680, 5620-1A2G25Mi, 5634WLMi, 5680 3G, 5620G, 5600, 
  ACER ASPIRE 7100 SERIES Series Laptop: 7100, 7104WSMi, 7110, 7112WSMI, 
  ACER ASPIRE 7700 SERIES Series Laptop: 7730, 7720, 7720G, 
  ACER ASPIRE 9100 SERIES Series Laptop: 9114WLMi, 9101, 9104WLMI, 9103, 9105, 9103WLMI, 9105WLMI, 9104, 9110, 9100, 9104LM, 9112WLMi, 9100WLMI, 9104LMI, 
  ACER ASPIRE 9200 SERIES Series Laptop: 9210, 
  ACER ASPIRE 9300 SERIES Series Laptop: 9303WSMi, 9304, 9301, 9301WSMi, 9300, 
  ACER ASPIRE 9400 SERIES Series Laptop: 9424AWSMi, 9420, 9424WSM, 9420WSMi, 9424WSMi, 9422WSMi, 9423WSM, 9423WSMi, 
  ACER ASPIRE 9500 SERIES Series Laptop: 9501WLMi, 9504WSMi, 9502WLMi, 9502WSMi, 9503EWSMi, 9500, 9503WLMi, 9500WSMi, 9503WSMi, 
  ACER ASPIRE SERIES Series Laptop: Aspire 5735, Aspire 5920, 
  ACER ASPIRE TIMELINE 1800 SERIES Series Laptop: 1810TZ, 
  ACER ASPIRE TIMELINE 3800 SERIES Series Laptop: 3810T, 3810TG, 3810TZ, 
  ACER ASPIRE TIMELINE 4800 SERIES Series Laptop: 4810TZ, 4810T, 
  ACER ASPIRE TIMELINE 5400 SERIES Series Laptop: 5410T, 5410, 
  ACER ASPIRE TIMELINE 5800 SERIES Series Laptop: 5810TG, 5810T, 
  ACER EXTENSA 2500 SERIES Series Laptop: 2501LC, 2501LM, 2500, 2501FLC, 
  ACER EXTENSA 2600 SERIES Series Laptop: 2600, 
  ACER EXTENSA 4200 SERIES Series Laptop: 4220, 4230, 
  ACER EXTENSA 5300 SERIES Series Laptop: 5320-101G12Mi, 5320-101G16Mi, 5313WLMi, 5320-201G16Mi, 5320-202G16Mi, 5310, 5320-2518, 5320, 5330, 5320-051G16Mi, 5315, 
  ACER EXTENSA 5500 SERIES Series Laptop: 5520G-402G16, 5550, 5520-5568, 5520-6A1G08Mi, 5560, 5520G-502G25Mi, 5530, 5520-401G12, 5520-6A2G16Mi, Acer 5501, 5520-401G16, 5520-502G16Mi, 5503, 5513, 5520-5283, 5520-6A1G16Mi, 5515, 5520-5424, 5540, 5552NWXMi, 5520-5678, 5561AWXMi, 5520-7A2G16Mi, 5520-402G16Mi, 5504, 5520-5308, 5541ANWXMi, 5520G, 5520-5762, 5562WXMi, 5520-501G12Mi, 5520-5313, 5520, 5542ANWXMi, 5520-6A2G12Mi, 5520-5929, 5515WLMi, 5563WXMi, 5520G-602G25, 5520G-402G16Mi, 5520-401G12Mi, 5500, 5502, 5520-501G16Mi, 5520-5134, 5512, 5510, 5520-5A1G12Mi, 5514, 5520-5421, 
  ACER EXTENSA 900 SERIES Series Laptop: 900, 950, 950c, 
  ACER FERRARI 1000 SERIES Series Laptop: Ferrari 1200, Ferrari 1100, 
  ACER TRAVELMATE 200 SERIES Series Laptop: TravelMate 292EXCi, TravelMate 202TE, TravelMate 201DX, TravelMate 210T, TravelMate 272XC, TravelMate 270xv, TravelMate 273X, TravelMate 292FXCi, TravelMate 292ELMi, TravelMate 293ELCi, TravelMate 211T, TravelMate 210, TravelMate 230XC, TravelMate 290, TravelMate 272XVi, TravelMate 212TXV, TravelMate 293ELMi, TravelMate 292XCi, TravelMate 290LCi, TravelMate 230XV-Pro, TravelMate 212TE, TravelMate 220, TravelMate 213TX, TravelMate 290D, TravelMate 290XVi, TravelMate 290X, TravelMate 293LMi, TravelMate 233XVi, TravelMate 233LC, TravelMate 214, TravelMate 223XC, TravelMate 222X, TravelMate 290Xi, TravelMate 291LCi-M11, TravelMate 291FLMi, TravelMate 233XC, TravelMate 200DX, TravelMate 234LC, TravelMate 223SC, TravelMate 292EFXC, TravelMate 225XC, TravelMate 291LCi, TravelMate 202T, TravelMate 291LMi-G, TravelMate 230, TravelMate 272X, TravelMate 201, TravelMate 292, TravelMate 292FLMi, TravelMate 270x, TravelMate 201T, TravelMate 210TER, TravelMate 292ELCi, TravelMate 272, TravelMate 273XV, TravelMate 203T, TravelMate 292EXC, TravelMate 293ELM, TravelMate 272XV, TravelMate 230XV, TravelMate 292LCi, TravelMate 210DX, TravelMate 213T, TravelMate 212T, TravelMate 273, TravelMate 290LMi, TravelMate 290ATI, TravelMate 293ELC, TravelMate 219, TravelMate 233, TravelMate 293LCi, TravelMate 230X, TravelMate 290XMi, TravelMate 222, TravelMate 213TXV, TravelMate 212TX, TravelMate 233XV, TravelMate 291, TravelMate 290XCi, TravelMate 290E, TravelMate 223X, Acer TravelMate 234, TravelMate 233X, TravelMate 291LCi-G, TravelMate 225X, TravelMate 223, TravelMate 200, TravelMate 291LMi, TravelMate 291FXCi, TravelMate 292EFX, TravelMate 200T, TravelMate 234LCi, TravelMate 202, TravelMate 270, TravelMate 225XV-Pro, TravelMate 272LC, TravelMate 292EFXCi, TravelMate 291XCi, 
  ACER TRAVELMATE 2300 SERIES Series Laptop: 2301LC, 2353WLMi, 2303LCi, 2354NLCi, 2355LMi, 2353LCi, 2301LCi, 2354, 2303WLCi, 2354NLM, 2355NLC, 2350, 2353LM, 2301WLCi, 2354LC, 2304LCi, 2354NLMi, 2310, 2355NLCi, 2353LMi, 2301XC, 2354LCi, 2313LMi, 2304WLCi, 2355NLMi, 2355LC, 2353, 2312LCi, 2300, 2355NLM, 2353NLCi, 2352NLCi, 2303LC, 2353NLC, 2354NLC, 2302, 2355LM, 2354LMi, 2313NL T, 2355LCi, 2355XM, 2353LC, 
  ACER TRAVELMATE 2400 SERIES Series Laptop: 2460, 2412LMI, 2410, 2484WXMi, 2493NWLMi, 2413NLCI, 2412NLM, 2414LMI, 2413NWLMI, 2420, 2414WLMI, 2451, 2423WXCI, 2403WXMI, 2480, 2492WLMI, 2410WLMI, 2412NLC, 2493WLMi, 2413NLMI, 2413, 2414WLM, 2413WLCI, 2419, 2423WXI, 2400, 2483, 2412, 2413LCI, 2413WLMI, 2419LCI, 2430, 2403, 2483WXMi, 2412LCI, 2482WXMi, 2413LMI, 2492NLMi, 2414, 2419NLCI, 2450, 2403WXCI, 2423, 2490, 
  ACER TRAVELMATE 300 SERIES Series Laptop: 330, 347, 363, 373+, 360PC, 371Ti, 368D, 371TCi, 350P, 352TE-N, 350C, 351, 380TC, 350TEVD, 372TCi, 333, 370PC, 353TEV, 354TE, 372LMi, 381TCi, 382, 356, 341, Acer 342, 351TEVD, 361EVi, 350PC, 380, 382Ti, 364ECi, 353, 343TV, 382TMi, 381, 370TMi, 345T, 340, 350TE, 360, 382TC, 371TMi, 371LMi, 343, 351TE, 350, 383TCi, 372Ti, 350TEV, 347T, 373, 370P, 361, 352TE, 372LCi, 371TCi XP, 380LCi, 355, 350E, 332T, 351TEV, 350TEVN, 354, 382TM, 372TMi, 372TC, 381Ti, 345, 374, 371, 341T, 359, 370, 358, 364, 371LCi, 352TEV, 351TEVN, 330T, 380TCi, 374TCi, 350TEN, 333T, 353TE, 370C, 354TEV, 381TC, 372, 382LCi, 340T, 352, 342T, 382TCi, 351TEN, 365, 343T, 372TM, 383, 370TCi, 
  ACER TRAVELMATE 3000 SERIES Series Laptop: 3002, 3004, 3005WLCI, 3002LMi, 3002NWLCI, 3003LMI, 3002WTCi, 3004LCI, 3005WLMI, 3000LC, 3002LC, 3002WLCI, 3054WXC, 3003WCI, 3010, 3004LMI, 3030, 3000LCI, 3002LCI, 3002WLMI, 3003WLCI, 3012WTMi, 3004WLMI, 3040, 3000, 3000LM, 3003WLMI, 3003, 3043, 3003WLM, 3005LCI, 3005, 3000WLMI, 3000LMI, 3001 WLMI, 3002NLC, 3002NLCI, 3003LC, 3003LCI, 
  ACER TRAVELMATE 3200 SERIES Series Laptop: 3262, 3210WXMI, 3212, 3213WXCI, 3212WXMI, 3201, 3220, 3280, 3201XMI, 3203, 3203XMI, 3205, 3260WXMi, Acer 3210XCI, 3212WXCI, 3205XMI, 3213WXMI, 3211, 3201XCI, 3212XCI, 3282, 3200, 3203XCI, 3240, 3242NWXMi, 3202, 3205XCI, 3204, 3210XMI, 3261AWXM, 3210, 3211WXCI, 3212XMI, 3200XCI, 3270, 3202XCI, 3204XCI, 3262WXMi, 3210WXCI, 3211WXMI, 3213, 3200XMI, 3273WXMi, 3202XMI, 3204XMI, 
  ACER TRAVELMATE 3300 SERIES Series Laptop: 3300, 3302, 3304, 
  ACER TRAVELMATE 400 SERIES Series Laptop: 422XC, 420, 421, 422, 
  ACER TRAVELMATE 4000 SERIES Series Laptop: 4053LMI, 4021, 4001LCI, 4021NWLMI, 4002LC, 4051WLMI, 4002NLCI, 4060LCI, 4020, 4061LMI, 4021WLMI, 4001WLM, 4024, 4002WLM, 4052WLMI, 4025LMI, 4005WLMI, 4061NLMI, 4021LMI, 4062WLMI, 4062, 4025, 4002LM, 4010, 4050LC, 4009LC, 4061, 4000LMI, 4064LMI, 4062LMI, 4022NWLMI, 4051, 4011, 4000, 4005, 4011WLMI, 4000WLMI, 4050LM, 4061WLCI, 4001LM, 4051LCI, 4070, 4052, 4012NLCI, 4011LMI, 4020NWLCI, 4001NLCI, 4001LC, 4001WLMI, 4052LMI, 4051WLCI, 4053, 4020WLMI, 4015LMI, 4021NWLCI, 4002, 4001WLCI, 4002LMI, 4060, 4052WLCI, 4061LCI, 4021WLCI, 4021LCI, 4022WLCI, 4002WLCI, 4002LCI, 4005LMI, 4061NLCI, 4060LMI, 4061WLMI, 4024WLMI, 4050, 4009, 4022, 4064, 4062LCI, 4002WLMI, 4010WLCI, 4050LCI, 4061NWLCI, 4000WLCI, 4064WLMI, 4025LCI, 4051LC, 4011LCI, 4062WLCI, 4012, 4001, Acer 4009LCI, 4001LMI, 4051LMI, 4000LCI, 4052LCI, 4015, 4050LMI, 4020WLCI, 4001WLC, 4080, 4001XCI, 4052NLCI, 4011WLCI, 
  ACER TRAVELMATE 4100 SERIES Series Laptop: 4154LMi, 4103, 4106, 4150WLMI, 4151WLMI, 4100WLM, 4152NLCi, 4102, 4103LCI, 4106WLMI, 4151, 4150LCI, 4152LC, 4151LMI, 4100WLMI, 4100, 4152WLMi, 4152LM, 4102LC, 4101LCI, 4103LMI, 4153LMi, 4150, 4102WLCI, 4151LCI, 4104, 4152LCi, 4150LMI, 4101, 4151NLCI, 4153LM, 4100LCI, 4102LCI, 4152LMi, 4103WLCI, 4101LMI, 4154LM, 4102WLMI, 4104WLMI, 4150NLCI, 4151WLCI, 4100LMI, 4152NLC, 4101WLMI, 
  ACER TRAVELMATE 4500 SERIES Series Laptop: 4503WLCI, 4500, 4501LC, 4501WLMI, 4502WLM, 4504, 4500LCI, 4501LCI, 4502, 4502WLMI, 4504LM, 4500LMI, 4501LMI, 4502LC, 4503, 4504LMI, 4500WLCI, 4501WLC, 4502LCI, 4503LCI, 4500WLMI, 4501WLCI, 4502LMI, 4503LMI, 4501, 4501WLM, 4502WLCI, 
  ACER TRAVELMATE 4600 SERIES Series Laptop: 4602, 4603WLCi, 4650, 4652NLCI, 4655LM, 4601lci, 4602LCi, 4620Z, 4603WLMi, 4650LCI, 4652WLCI, 4670, 4601LM, 4602LMi, 4604, 4650LMI, 4652WLMI, 4672WLMi, 4601LMi, 4602WLM, 4604WLCi, 4652, 4602wlmi, 4654, 4604WLM, 4600, 4652LCI, 4601WLM, 4654LMI, 4601, 4601wlmi, 4603, 4604WLMi, 4652LMI, 4654WLMI, 4601LC, 
  ACER TRAVELMATE 500 SERIES Series Laptop: 540, 530XVI, 541LC, 530XCI, 521TE, 521TX, 521, Acer 541XCI, 542, 541LCIB, 531XCI, 531XVI, 531LCI, 522TX, 524TE, 522, 543LCI, 550, 542LMI, 533XC, 500, 533LC, 525TE, 533XV, 524TXV, 551XV, 525TXV, 505, 505T, 553, 534, 534LCI, 506DX, 527TXV, 528TE, 534XC, 507, 507T, 529ATXV, 535, 535LCI, 508T, 529TXV, 530LC, 536LCI, 540LCI, 510T, 530XC, 530XV, 541, 520iT, 521T, 531, 541LCI, 541LMI, 521TEV, 531LC, 531XC, 541XV, 521TXV, 522T, 531XV, 542LCI, 543, 524, 533, 533LCI, 543LMI, 524TX, 525, 533XCI, 551, 505DX, 525TX, 509, 534LC, 506, 533XVI, 528, 534TL, 527, 507DX, 529, 506T, 535LC, 508DX, 534XCI, 530, 536, 529TX, 510DX, 530LCI, 510, 540LMI, 520, 
  ACER TRAVELMATE 5700 SERIES Series Laptop: 5720G-102G16, 5720G-302G20, 5720-101G12, 5720-302G16Mn, 5720G-102G20, 5720G-302G20N, 5720-101G16, 5720-6564, 5720G-301G16, 5720G-602G16Mi, 5710G, 5720-101G16Mi, 5720-6623, 5720G-301G16Mi, 5720G-602G25N, 5710-101G12, 5720G, 5710, 5720-101G16N, 5720G-101G16, 5720G-302G16, 5720G-F3Mi, 5710-101G12Mi, 5720, 5720-301G16, 5720G-101G16N, 5720G-302G16Mi, 5710-101G16, 5720-301G16Mi, 5730, 
  ACER TRAVELMATE 600 SERIES Series Laptop: 614TXVCi, 600TER, 603TER-98, 610TXVi, 611TXV, 613TXC, 600TER-128, 604, 610TXVi-Me, Acer 612, 613TXV, 602, 604TER, 611, 612TXC, 614, 602TER, 610, 611TXC, 612TXCi, 614TXCi, 603, 610TXC, 611TXCi, 612TXV, 614TXV, 603TER, 610TXV, 611TXCi-D, 600, 613, 
  ACER TRAVELMATE 6000 SERIES Series Laptop: 6001, 6004, 6002, 6004L, 6002LCi, 6004LC, 6003, 6004LMi, 6003LCi, 6000, 6003LMi, 
  ACER TRAVELMATE 6200 SERIES Series Laptop: 6292, 6293, 
  ACER TRAVELMATE 6400 SERIES Series Laptop: 6463LMi, 6465WLMib, 6463WLMi, 6492, 6410, 6463WLMib, 6493, 6413lmi, 6464WLMi, 6414LMi, 6464WLMib, 6460, 6465WLMi, 
  ACER TRAVELMATE 6500 SERIES Series Laptop: 6592, 6593G, 6593, 6592G, 6590, 
  ACER TRAVELMATE 700 SERIES Series Laptop: 732TX, 736, 735, 720, 737, 738TLV, 720X, 722, 700, 710DX, 739GTLC, 740, 722TX, 723TX, 711, 712TE, 741LVF, 732, 730TE, 734TX, 732TXV, 736TL, 735TLV, 720TX, 737TLV, 738TLV-9, 721, 722iTX, 700T, 710T, 739GTLV, 740LVF, 722TXNT, 723TXV, 711TE, 732TLV, 744, 734TXV, 730TX, 736TLV, 734, 720TXV, 735TXV, 739, 738, 721TX, 710, 739TLV, 723, 722iTXV, 712, 710TE, 744LCF, 741, 730TXV, 730, 734TL, 
  ACER TRAVELMATE 7300 SERIES Series Laptop: 7320, 7320-101G12, 
  ACER TRAVELMATE 7500 SERIES Series Laptop: 7520-401G16Mi, 7520G-502G16, 7520G-502G25, 7520-301G16, 7520, 7520-5A1G16Mi, 7520-7A2G25Mi, 7520-402G16Mi, 7520G-502G25Mi, 7520-401G16, 7520-6A1G12Mi, 7520G, 7520-501G16Mi, 7520G-502G32Mi, 7520-402G16, Acer 7520-6A2G16Mi, 7520G-402G16, 7520-6A1G16, 7520G-730G50, 7510, 7520-502G16Mi, 7520-6A2G25Mi, 7520G-402G16Mi, 7512AWSMi, 7520-502G25Mn, 7520-7A1G12Mi, 7520G-402G25Mi, 7520G-502G20, 7514WSMi, 7530, 7520-5594, 7520-7A2G16Mi, 
  ACER TRAVELMATE 8000 SERIES Series Laptop: 8002LCib, 8004LMi, 8006LMi, 8003, 8004LMib, 8003LCi, 8005, 8000, 8003LMi, 8005LMi, 8002, 8003LMiB, 8005LMib, 8002LCi, 8004, 8006, 
  ACER TRAVELMATE 8100 SERIES Series Laptop: 8104, 8104AWLMi, 8100, 8104WLMi, 8100S, 8103, 8103WLMi, 
  ACER TRAVELMATE 8200 SERIES Series Laptop: 8210, 
  ACER TRAVELMATE C100 SERIES Series Laptop: C102T, C110, C111TCib, C102TCi, C110TCi, C111Ti, C102Ti, C110Ti, C104, C111, C100, C104CTi, C111CTi, C102, C104Ti, C111TCi, 
  ACER TRAVELMATE C200 SERIES Series Laptop: C204TMI, C215TMi, C210, C200, C213TMi, C203, C203ETCI, C204, 
  ACER TRAVELMATE C300 SERIES Series Laptop: C314, C301XCI, C302XMIB, C310XCI, C312XCI, C314XCI, C301XCI-G, C302XMI-G, C310XMI, C312XMI, C314XMI, C300, C302, C303, C311, C313, C300XCI, C302XCI, C303XCI, C311XCI, C313XCI, C300XCI 11G, C302XMI, C303XMI, C311XMI, C313XMI, C300XMI, C302XMI 11G, C310, C312, 
  ACER TRAVELMATE MS SERIES Series Laptop: MS2103, 
  ACER TRAVELMATE ZF SERIES Series Laptop: ZF1, 
  ACER TRAVELMATE ZL SERIES Series Laptop: ZL1, 
  ASPIRE 1400 SERIES Series Laptop: 1412LCI, 1412LM, 1412LMI, 1412WLMI, 1413, 1413LC, 1413LM, 1413LMI, 1413WLMI, 1414, 1414LC, 1414LMI, 1414WL, 1414WLCI, 1414WLMI, 1410, 1411, 1411WLMI, 1412, 1412LC, 
  ASPIRE 1600 SERIES Series Laptop: 1680WLCI, 1691WLCI, 1680WLMI, 1691WLMI, 1681, 1681LC, 1681LCI, 1681LMI, 1681WLC, Acer 1681WLCI, 1681WLM, 1681WLMI, 1682, 1682LCI, 1682LMI, 1682WLC, 1682WLCI, 1640, 1682WLM, 1640LC, 1682WLMI, 1641, 1683, 1641LM, 1683LMI, 1641LMI, 1683WLM, 1641WLMI, 1683WLMI, 1642, 1684, 1642WLMI, 1684WLMI, 1650, 1685, 1651, 1685WLCI, 1651WLCI, 1685WLI, 1651WLMI, 1685WLMI, 1652, 1690, 652WLMI, 1690WLC, 1654, 1690WLCI, 1654WLMI, 1691, 1680, 1691WL, 
  ASPIRE 2000 SERIES Series Laptop: 2012LCI, 2012LMI, 2012WLCI, 2000, 2012WLMI, 2000LCI, 2000LMI, 2013, 2000WLCI, 2013WLMI, 2000WLMI, 2014, 2001, 2014WLMI, 2001LC, 2016, 2001LCE, 2016WLMI, 2001LCI, 2020, 2001LMI, 2020LC, 2001WLCI, 2020WLCI, 2001WLMI, 2021, 2002, 2021WLMI, 2002LCI, 2023, 2002LMI, 2023LMI, 2002WLCI, 2023WLCI, 2002WLMI, 2023WLMI, 2003, 2024, 2003LC, 2024WLCI, 2003LCI, 2024WLMI, 2003LM, 2025, 2003LMI, 2025LMI, 2003WLCI, 2025WLCI, 2003WLMI, 2025WLMI, 2010, 2026, 2010LMI, 2026LMI, 2010WLCI, 2026WLMI, 2010WLMI, 2012, 2012LC, 
  ASPIRE 3000 SERIES Series Laptop: 3000LM, 3000LMI, 3000WLMI, 3002, 3002LC, 3002LCI, 3002LMI, 3002WLCI, 3002WLMI, 3003WLCI, 3003WLM, 3003WLMI, 3004, 3004LMI, 3004WLMI, 3005, 3005LCI, 3005WLMI, AS3050-1594, 3000, 3000LC, 3000LCI, 
  ASPIRE 3100 SERIES Series Laptop: 3000, 3100-1352, 3100-1033, 3102WLMI, 
  ASPIRE 3500 SERIES Series Laptop: Acer 3502WLMI, 3503, 3503NWLMI, 3503WLCI, 3503WLMI, 3500, 3500WLCI, 3500WLMI, 3502LC, 3502LCI, 3502LMI, 3502NLCI, 3502WLC, 3502WLCI, 
  ASPIRE 3600 SERIES Series Laptop: 3600, 3602, 3602NWXM, 3603, 3603NWXM, 3603WLCI, 3603WXCI, 3603WXMI, 3603XCI, 3608, 3608WXCI, 3608WXMI, 3610, 3610WLCI, 3612, 3612LC, 3612LCI, 3613, 3613LC, 3613LCI, 3613WLCI, 3613WLMI, 3614, 3614WLCI. 3614WLMI, 3690-2196, 
  ASPIRE 5000 SERIES Series Laptop: 5000WLMI, 5001, 5001LCI, 5001LM, 5001LMI, 5002, 5002LC, 5002LCI, 5002LM, 5002LMI, 5003, 5003WLMI-XPH, 5003WLMI, 5004, 5005, 5000, 
  ASPIRE 5100 SERIES Series Laptop: ASPIRE 5100, 5102WLMI, 5102WLMI-MCE, 
  ASPIRE 5500 SERIES Series Laptop: ASPIRE 5500, ASPIRE 5501, ASPIRE 5502, ASPIRE 5503, ASPIRE 5504, ASPIRE 5510, ASPIRE 5512, ASPIRE 5513, ASPIRE 5514, ASPIRE 5515, 
  ASPIRE SERIES Series Laptop: Aspire 5002WLCi, Aspire 9101WLMi, Aspire 1691WLM, Aspire 5002WLM, Aspire 9102WLC, Aspire 1692, Aspire 5002WLMi, Aspire 9102WLCi, Aspire 1692LMi, Aspire 5003WLCi, Aspire 9102WLMi, Aspire 1692WCLi, Aspire 5004WLCi, Aspire 9103WLMi, Aspire 1692WLMi, Aspire 5004WLMi, Aspire 9104LM, Aspire 1693, Aspire 5005WLMi, Aspire 9104LMi, Aspire 1693WLCi, Aspire 5600, Aspire 9104WLM, Aspire 1693WLM, Aspire 5610 Series, Aspire 9104WLMi, Aspire 1693WLMi, Aspire 5610AWLMi, Aspire 9104WLMiTV, Aspire 1694, Aspire 5611AWLMi, Aspire 9104WSMi, Aspire 1694LMi, Aspire 5611ZWLMi, Aspire 9105WLMi, Aspire 1694WLCi, Aspire 5612AWLMi, Aspire 9110 Series, Aspire 1400 Series, Aspire 1694WLMi, Aspire 5612WLMi, Aspire 9120 Series, Aspire 1410 Series, Aspire 1695, Aspire 5620 Series, Aspire 9800 Series, Aspire 1414L, Aspire 1695WLMi, Aspire 5630 Series, Aspire 1414LM, Aspire 1696WLMi, Aspire 5632WLMi, Aspire 1415, Aspire 3000 Series, Aspire 5633WLMi, Aspire 1415LMi, Aspire 3001LC, Aspire 5634WLMi, Aspire 1600 Series, Acer Aspire 3001WLCi, Aspire 5650 Series, Aspire 1640 Series, Aspire 3001WLMi, Aspire 5670, Aspire 1650 Series, Aspire 3002NLC, Aspire 5670 Series, Aspire 1651NWLCi, Aspire 3002NLCi, Aspire 5672 Series, Aspire 1652WLMi, Aspire 3002NWLCi, Aspire 5674 Series, Aspire 1680 Series, Aspire 3003LC, Aspire 5680 Series, Aspire 1689, Aspire 3003LCi, Aspire 5683WLMi, Aspire 1689WLMi, Aspire 3003LMi, Aspire 5684WLMi, Aspire 1690 Series, Aspire 3004LCi, Aspire 5710 Series, Aspire 1690LCi, Aspire 3004WLCi, Aspire 5720 Series, Aspire 1690LMi, Aspire 5000 Series, Aspire 9000 Series, Aspire 1690WLMi, Aspire 5001WLCi, Aspire 9100, Aspire 1691LCi, Aspire 5001WLMi, Aspire 5002NWLMi, Aspire 9100WLMi, Aspire 1691LMi, 
  TRAVEL MATE 200 SERIES Series Laptop: TRAVEL MATE 201T, TRAVEL MATE 202, TRAVEL MATE 202T, TRAVEL MATE 210, TRAVEL MATE 210T, TRAVEL MATE 210TER, TRAVEL MATE 210TXF, TRAVEL MATE 211, TRAVEL MATE 211T, TRAVEL MATE 212, TRAVEL MATE 212T, TRAVEL MATE 212TE, TRAVEL MATE 212TVX, TRAVEL MATE 213, TRAVEL MATE 213T, TRAVEL MATE 213TX, TRAVEL MATE 213TXV, TRAVEL MATE 220, TRAVEL MATE 222, TRAVEL MATE 222X, TRAVEL MATE 223, TRAVEL MATE 223X, TRAVEL MATE 223SC, TRAVEL MATE 223XV, TRAVEL MATE 225, TRAVEL MATE 225X, TRAVEL MATE 225XC, TRAVEL MATE 225XV PRO, TRAVEL MATE 200, TRAVEL MATE 200DX, TRAVEL MATE 200T, TRAVEL MATE 201, 
  TRAVEL MATE 300 SERIES Series Laptop: TRAVEL MATE 313, TRAVEL MATE 353TE, TRAVEL MATE 313T, TRAVEL MATE 353TEV, TRAVEL MATE 314, TRAVEL MATE 354, TRAVEL MATE 314T, TRAVEL MATE 354TE, TRAVEL MATE 330, TRAVEL MATE 354TEV, TRAVEL MATE 330T, TRAVEL MATE 360, TRAVEL MATE 331, TRAVEL MATE 361, TRAVEL MATE 332, TRAVEL MATE 361EVI, TRAVEL MATE 332T, TRAVEL MATE 364, TRAVEL MATE 333, TRAVEL MATE 364ECI, TRAVEL MATE 333T, TRAVEL MATE 365, TRAVEL MATE 340, TRAVEL MATE 340T, TRAVEL MATE 341, TRAVEL MATE 341T, TRAVEL MATE 342, TRAVEL MATE 342T, TRAVEL MATE 343, TRAVEL MATE 343TV, 345, TRAVEL MATE 345T, TRAVEL MATE 347, TRAVEL MATE 347T, TRAVEL MATE 350, TRAVEL MATE 350TE, TRAVEL MATE 350TEN, TRAVEL MATE 351, TRAVEL MATE 351TE, TRAVEL MATE 310, TRAVEL MATE 351TEV, TRAVEL MATE 310T, TRAVEL MATE 352, TRAVEL MATE 312, TRAVEL MATE 352TE, TRAVEL MATE 312T, TRAVEL MATE 353, 
  TRAVEL MATE SERIE Series Laptop: TRAVEL MATE 4330, TRAVEL MATE 4520, TRAVEL MATE 4720, TRAVEL MATE 4730, TRAVEL MATE 5100, TRAVEL MATE 5210, TRAVEL MATE 5220, TRAVEL MATE 5230, Acer TRAVEL MATE 5310, TRAVEL MATE 5320, TRAVEL MATE 5510, TRAVEL MATE 5520, TRAVEL MATE 5530, TRAVEL MATE 5600, TRAVEL MATE 5710, TRAVEL MATE 5720, TRAVEL MATE 5730, TRAVEL MATE 6231, TRAVEL MATE 6291, TRAVEL MATE 2450, TRAVEL MATE 6292, TRAVEL MATE 2460, TRAVEL MATE 6492, TRAVEL MATE 2470, TRAVEL MATE 6592, TRAVEL MATE 2480, TRAVEL MATE 7230, TRAVEL MATE 3030, TRAVEL MATE 7320, TRAVEL MATE 3040, TRAVEL MATE 7530, TRAVEL MATE 3250, TRAVEL MATE 7720, TRAVEL MATE 3260, TRAVEL MATE 7730, TRAVEL MATE 3270, TRAVEL MATE 3300, TRAVEL MATE 4220, TRAVEL MATE 4310, TRAVEL MATE 4320, 
  TRAVELMATE Series Laptop: TravelMate C111T, TravelMate C302Xmi, TravelMate C111TC, TravelMate C302XMib, TravelMate C111TCi, TravelMate C302XMi-G, TravelMate C111TCib, TravelMate C303XC, TravelMate C111Ti, TravelMate C303XCi, TravelMate C112, TravelMate C303XM, TravelMate C112T, TravelMate C303XMi, TravelMate C112TC, TravelMate C303XMib, TravelMate C112TCi, TravelMate C310, TravelMate C112Ti, TravelMate C310XC, TravelMate C200 series, TravelMate C310Xi, TravelMate C203 series, TravelMate C310XM, TravelMate C204 series, TravelMate C310XMi, TravelMate C210 series, TravelMate C311XC, TravelMate C213 series, TravelMate C311XCi, TravelMate Tablet PC series, TravelMate C215 series, TravelMate C311XM, TravelMate C100, TravelMate C300 series, TravelMate C311XMi, TravelMate C102, TravelMate C300XCi, TravelMate C312XC, TravelMate C102T, TravelMate C300XCi-G, TravelMate C312XCi, TravelMate C102TCi, TravelMate C300XM, TravelMate C312XM, TravelMate C102Ti, TravelMate C300XMi, TravelMate C312XMi, TravelMate C104, TravelMate C300XMib, TravelMate C313XC, TravelMate C104CTi, TravelMate C301 series, TravelMate C313XCi, TravelMate C104T, TravelMate C301XCi, TravelMate C313XM, TravelMate C104TCi, TravelMate C301XCi-G, TravelMate C313XMi, TravelMate C104Ti, TravelMate C301XM, TravelMate C314XC, TravelMate C110T, TravelMate C301Xmi, TravelMate C314XCi, TravelMate C110TC, TravelMate C301XMib, TravelMate C314XM, TravelMate C110Tci, TravelMate C302 series, TravelMate C314XMi, TravelMate C110Ti, TravelMate C302MXi, TravelMate C111, TravelMate C302XC, TravelMate C111CTi, TravelMate C302XCi,

Liteon
  LITEON Series Laptop: PA-1650-01

شارژر لپ تاپ ایسر Acer 19V 3.42A سازگار با تمام شماره قطعه های زیر می باشد:

177626-001, 180676-001, 198713-001, 222113-001, 25.10064.04, 25.10064.041, 25.10068.801, 25.10110.171, 261867-001, 91.41Q28.002, 91.41Q28.003, 91.42S28.002, 91.48R28.003, ac2, ADP-65DB, ADP-65JH DB, ADP-65VH B, adp65db, ADT-W61, AP.06501, AP.06501.005, AP.06501.006, AP.06501.014, AP.06503.003, AP.06503.006, AP.06503.008, AP.06503.010, AP.06503.011, AP.06503.013, AP.O6503.006, AP.T2101.001, AP.T3503.001, AP.T3503.002, AP06503.003, HAP.0060.001, HP-A0652R3B, LC-T2801-006, LC. ADT01.006, LC.ADT01.001, LC.ADT01.003, P.T3503.001, PA-1500-02, PA-1600-02, PA-1650-02, PA-1650-22, PA-1650-69, PA-1700-02, PA1650 02, SADP-65KB B, SADP-65KB D, SDAP-65KB 


راهنمای خرید آداپتور لپ تاپ

ولتاژ خروجی
19V
آمپر خروجی
3.42A
توان
65W
ابعاد سرفیش
5.5mm*1.7mm
رنگ
مشکی
وضعیت کالا
آکبند و درجه یک
مدت گارانتی
6 ماه مکا

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
امتیاز بد           خوب