آداپتور لپ تاپ اچ پی

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 4.9A SP

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 4.9A 90W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 4.9A SP نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 3.5A SP

150,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 3.5A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 3.5A SP نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این ...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 6.5A

389,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 6.5A 120W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 6.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژ...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 6.5A Bullet

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 6.5A 120W Connector: 5.5mm*2.5mm, Bullet شارژر لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 6.5A Bullet نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 2.05A Zenbook Plug

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 2.05A 40W Connector: 4.0mm*1.7mm شارژر لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 2.05A Zenbook Plug نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 2.31A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 2.31A 45W Connector: 4.5mm*3.0mm -Blue tip with pin inside شارژر لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 2.31A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شد...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 3.33A Bullet

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.33A 90W Connector: 4.8mm*1.7mm, Bullet tip شارژر لپ تاپ اچ پی HP 19.5V 3.33A Bullet نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. ...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 19V 1.58A

0 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 1.58A 30W Connector: 4.0mm*1.7mm شارژر لپ تاپ اچ پی HP 19V 1.58A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از ساخت د...

آداپتور لپ تاپ اچ پی HP 19V 4.7A

180,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ HP 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ اچ پی بولت سرریز HP 19V 4.7A Bullet

140,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 4.8mm*1.7mm, Bullet شارژر لپ تاپ اچ پی بولت سرریز HP 19V 4.7A Bullet نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است....

آداپتور لپ تاپ اچ پی سر دلی HP 19V 4.7A

180,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ HP 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد از...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سر فیش آبی HP 19.5V 4.62A

210,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 4.62A 90W Connector: 4.5mm*3.0mm -blue شارژر لپ تاپ اچ پی سر فیش آبی HP 19.5V 4.62A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. ای...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سردلی HP 18.5V 3.5A

150,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 3.5A 65W Connector: 7.4mm*5.0mm -pin inside شارژر لپ تاپ اچ پی HP 18.5V 3.5A SP نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سرریز HP 18.5V 3.5A

250,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 18.5V 3.5A 65W Connector: 4.8mm*1.7mm شارژر لپ تاپ اچ پی سرریز HP 18.5V 3.5A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شارژر بعد ا...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سرفیش آبی HP 19.5V 3.33A

210,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19.5V 3.33A 65W Connector: 4.5mm*3.0mm -Blue with pin in centre شارژر لپ تاپ اچ پی سرفیش آبی HP 19.5V 3.33A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی...

آداپتور لپ تاپ اچ پی سرنرمال HP 19V 4.7A

210,000 تومان

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz DC Output: 19V 4.7A 90W Connector: 5.5mm*2.5mm -Black tip شارژر لپ تاپ اچ پی سرنرمال HP 19V 4.7A نو و آکبند از برد و قطعات اورجینال و با کیفیت استاندارد بین المللی ساخته شده است. این شا...

نمايش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)